Сукупність підприємств України та зайнятість на них

Share Button

У 2014 році в Україні нараховувалося 341 тис. підприємств (без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО). При цьому в структурі сукупності підприємств переважають саме МСП, які становлять понад 99% всіх підприємств.

Відтак рівень розвитку і якісні характеристики сегменту МСП є визначальним чинником засбезпечення соціальної стабільності економічного розвитку нашої держави.

Найчисельнішими є мікропідприємства, тобто такі, що мають до 10 працівників і до 2 млн євро річного доходу (279 тис.), або більше 80% всіх підприємств. При цьому великих підприємств в Україні нараховується дещо менше 500 одиниць (лише 0,1% всіх підприємств).

Внесок підприємств різного розміру в сукупну зайнятість на підприємствах не є пропорційним їх вазі в загальній кількості підприємств. Так, найбільший внесок у загальну кількість зайнятих роблять середні підприємства (43%), а відповідний внесок малих і мікропідприємств становить близько 27%.

Таким чином, МСП сукупно забезпечували робочі місця майже 70% зайнятих на підприємствах. Великі підприємства, незважаючи на свою малу чисельність, забезпечують 30% робочих місць на підприємствах.

Коментарі