Коли і які податки платити у серпні

Share Button

Фахівці  ДФСУ інформують платників податків коли і які податки платити у серпні 2016 року.

9 серпня, вівторок, останній день подання:

– податкової декларації з податку на прибуток підприємства за II квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

– розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за II квартал;

– розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за II квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

– розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за II квартал платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

– звіту про суми податкових пільг за II квартал;

– декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за II квартал;

– податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІ квартал;

– звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС);

– звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС);

– звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС);

– звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА);

– звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ);

– звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма № 1-РА);

– звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма № 1-РТ);

– податкової декларації рентної плати з розрахунком за ІІ квартал:

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

рентної плати за спеціальне використання води;

рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

– податкової декларації екологічного податку за ІІ квартал;

– податкової декларації туристичного збору за півріччя;

– податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя;

– податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за півріччя платниками, віднесеними до третьої групи;

– податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за півріччя платниками, віднесеними до третьої групи;

– податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за IІ квартал (форма № 1ДФ).

15 серпня, понеділок, останній день подання:

– звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за липень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за липень;

19 серпня,п’ятниця, останній день сплати:

– податку на прибуток підприємства за півріччя;

– частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за II квартал;

– ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІ квартал;

– рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал;

– рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал;

– рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІ квартал;

– екологічного податку за ІІ квартал;

– туристичного збору за ІІ квартал;

– збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал;

– єдиного податку платниками третьої групи за ІІ квартал;

– авансового внеску з єдиного податку за серпень платниками, віднесеними до першої та другої груп.

22 серпня, понеділок, останній день подання:

– податкової декларації з ПДВ за липень платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

– декларації акцизного податку за липень;

– податкової декларації рентної плати за липень з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

– податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у липні;

– звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за липень.

Останній день сплати:

– доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку, за липень;

– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за липень (крім гірничих підприємств).

29 серпня,понеділок, останній день подання:

– податкової декларації з податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2015 р. по 30.06.2016 р.

Останній день сплати:

– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за липень.

30 серпня, вівторок, останній день сплати:

– ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

– акцизного податку за липень;

– плати за землю за липень (фізичними особами такий податок сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення);

– податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;

– податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за липень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

– військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень

Джерело: zaholovok.com.ua

Коментарі