ПОДАТКОВА ЗНИЖКА. ЯК ПОВЕРНУТИ ЧАСТИНУ СПЛАЧЕНИХ ДО БЮДЖЕТУ КОШТІВ

Share Button

Щороку фіскальна служба проводить кампанію декларування доходів, під час якої громадяни звітують про отримані статки та перераховують до бюджету певні суми податків. Проте, значна кількість громадян й досі не знає про можливість повернення з бюджету частини сплачених коштів. Як та у яких випадках можна скористатись податковою знижкою, розповідає в.о. заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві Оксана МАЛИХІНА.

Метою декларування доходів фізичних осіб є не тільки сплата податку до бюджету, а й компенсування платникам з бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, надмірно сплаченого з їх заробітної плати у минулому податковому році. Повернути частину податку на доходи фізичних осіб можна, зокрема, з метою реалізації права на податкову знижку.
Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом (пп. 14.1.170 п.14.1 ст. 14 ПКУ).
Платники податку, які бажають скористатися правом на податкову знижку за підсумками звітного 2016 року, повинні протягом 2017 року подати річну податкову декларацію до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси (місцем проживання, за яким він береться на облік як платник податків в контролюючому органі). Контролюючі органи для зручності платників податків надають необхідну консультаційну допомогу щодо заповнення декларації та безкоштовно видають бланки декларацій.
До податкової знижки, згідно із пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). При цьому у зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Оригінали зазначених у пп.166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ (пп. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166 ПКУ). При цьому, на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з правом на отримання податкової знижки (пп. «в» п. 176.1 ст.176 ПКУ).
Водночас, слід зазначити, що існують деякі обмеження права платників податку на одержання податкової знижки (пп. 166.4.3 п. 166.4 ст.166 ПКУ). Зокрема, якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься. Крім того, право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року має виключно платник податку – резидент України, який отримав реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резидент – фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті.
Податкова знижка може застосовуватися виключно до доходів, одержаних протягом року платником податку у вигляді заробітної плати. При цьому, слід врахувати, що згідно із п.166.4 ст. 166 ПКУ сума витрат, включена платником податку до податкової знижки, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу такого платника, нарахованого йому як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ.
Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки.

Такий перелік визначено у п. 166.3 ст. 166 Кодексу, а саме:
– частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 ПКУ;

– сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 ПКУ, у розмірі, що не перевищує 4 відсотків суми його загального оподатковуваного доходу звітного року;

– сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ (у 2016 році – 1930,00 грн.), в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року;
– суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення. Але сума витрат не має перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю – суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ (у 2016 році – 1930,00 грн.);
б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю – 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї (у 2016 році – 965,00 грн.);

– суму витрат платника податку на:
а) оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, яка не перевищує суму, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;
б) оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;
– суму коштів, сплачених платником податку у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стисненого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

– суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Приклади подання декларації на податкову знижку:
– гр. Ч. (Деснянський район) подано декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік з метою отримання податкової знижки (допоміжні репродуктивні технології) та задекларовано до повернення податок на доходи фізичних осіб у сумі 20 059,00 грн;
– гр. Х. (Дарницький район) подано декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік з метою отримання податкової знижки (переобладнання транспортного засобу) та задекларовано до повернення податок на доходи фізичних осіб у сумі 10771,00 грн;
– гр. В. (Шевченківський район) подано декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік з метою отримання податкової (іпотека) та задекларовано до повернення податок на доходи фізичних осіб у сумі 65756,5 грн.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижкиКількість поданих деклараційЗадекларована сума ПДФО до повернення, грн.
Частина суми процентів, сплачених платником за користування іпотечним кредитом6465 912 817,66
Сума коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді благодійних внесків47230 587,19
Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти41237 986 383,89
Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я1253 262,06
Сума витрат платника податку на сплату страхових платежів та пенсійних внесків7661 527 728,94
Сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій86461 034,66
Сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу3896 642,00
Сума витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла68485 245,64
Коментарі