Документи, що набрали чинності з 3 по 11 квітня 2018 року

Share Button

Незнання нормативних актів не звільняє від відповідальності. Для уникнення порушень інтернет-портал «РоботодавецЬ» пропонує вам ознайомитись з оглядом документів, що набрали чинності з 3 по 11 квітня.

3 квітня

Набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 27.03.2018 р. № 28, якою затверджено зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого власною постановою від 11.09.2017 р. № 89, та Інструкції про його застосування з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України.


4 квітня

Набрав чинності Закон України від 18.05.2017 № 2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

Документом визначається правові та організаційні засади держконтролю, які здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження під час їхнього ввезення на митну територію України.

Зокрема, визначено, що заходи держконтролю здійснюються у формі аудиту, інспектування, передзабійного та післязабійного огляду, відбору зразків, лабораторного дослідження (випробування), документальної перевірки, перевірки відповідності, фізичної перевірки.

Держконтроль здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, крім випадків, встановлених цим Законом. Державний контроль має бути ризик-орієнтованим та здійснюватися з періодичністю.

Заходи держконтролю здійснюються без попередження оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності цього контролю. Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах HACCP, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за 3 робочі дні до здійснення такого заходу.

Заходи контролю можуть здійснюватися позапланово у разі виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності, та в інших встановлених законом випадках.

Особи, що здійснюють заходи держконтролю, а також оператори ринку мають право фіксувати процес здійснення держконтролю засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню відповідних заходів.

Закон визначає 8 видів порушень, накладанню яких передує припис – письмова вимога посадової особи органу контролю про усунення порушення. Невиконання припису призведе до накладення штрафу:

 • за виробництво та/або обіг харчових продуктів або кормів з використанням незареєстрованої потужності – штраф 74 460 грн на юридичних осіб, на фізичних осіб-підприємців – 40 954 грн;
 • за виробництво, зберігання харчових продуктів або кормів без отримання експлуатаційного дозволу – штраф 111 690 грн на юридичних осіб, на фізичних осіб-підприємців 74 460 грн;
 • за невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) штраф 111 690 грн на юридичних осіб, 55 845 грн на фізичних осіб-підприємців;
 • за порушення вимог щодо забезпечення простежуваності – штраф 238 272 грн на юридичних осіб, на фізичних осіб-підприємців – 18 615 грн;
 • за пропонування до реалізації або реалізація швидкопсувних харчових продуктів або кормів, строки зберігання яких закінчилися, якщо внаслідок цього харчові продукти або корми не стали шкідливими для здоров’я людини або тварини, –  44 676 грн штрафу на юридичних осіб, на фізичних осіб-підприємців – 29 784 грн тощо.

Набрало чинності Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.02.2018 № 526 «Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку».


5 квітня

Набрала чинності Постанова КМУ від 28.03.2018 № 234 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Мова йде про постанови Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби. Це:

 • постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. № 910“Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби України”.
 • пункту 5змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1181.

Рішення приводить нормативно-правові акти Кабміну у відповідність до законодавства у зв’язку з ліквідацією зазначеної Служби.


6 квітня

Набрав чинності наказ Мінфіну України від 19.02.2018 р. № 288, яким внесено зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого власним наказом від 21.01.2016 р. № 13.

Змінами передбачено, що одним із обов’язкових реквізитів касового та видаткового чеків є код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

Крім того, встановлено, що додаткові реквізити чека ПТКС застосовуються у разі, якщо переказ призначено для оплати товарів (послуг), що придбаваються, а також якщо це передбачено правилами (регламентом) отримувача коштів. У такому разі забезпечується друкування в розділі назви товарів усього переліку товарів та їх вартості:

 • код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, який зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством;
 • назви товарів/послуг.

Тобто, суб’єкти господарювання, що реалізують пальне та керуються при цьому нормами п. 11 ст. 3 Закону про РРО, мають обов’язково зазначати код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у фіскальних касових чеках з дня опублікування цього наказу. У разі невиконання вимоги суб’єкти притягатимуться до відповідальності згідно із Законом про РРО.


10 квітня

Набрав чинності Наказ Міністерства соціальної політики від 28.12.2017 № 2072 «Про затвердження Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками».

Зокрема, роботодавець має надати працівникам усі необхідні технічні документи інформативно-правові акти з охорони праці щодо експлуатації виробничого обладнання, що використовують у роботі.
Інформація та письмові інструкції щодо безпеки, захисту здоров’я та життя під час експлуатації виробничого обладнання мають містити:

 • умови використання виробничого обладнання;
 • відомості про передбачувані позаштатні ситуації;
 • практичні рекомендації з урахуванням досвіду безпечного використання виробничого обладнання (за потреби).

Цю інформацію потрібно донести робітникам, а письмові інструкції викласти у зрозумілій для працівників формі.


11 квітня

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого власною постановою від 29.04.2015 р. № 300.

Зокрема, передбачено, що у 2018 році компенсація відсоткової ставки за залученими у банках кредитами надаватиметься суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 20 млн грн за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат, та середньостроковими кредитами, залученими для витрат капітального (інвестиційного) характеру.

Розмір компенсації за такими кредитами встановлено на рівні облікової ставки Нацбанку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

Набрала чинності Постанова КМУ від 04.04.2018 № 251 «Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення».

Уряд утворив Міжвідомчу координаційну комісію з питань імпортозаміщення, яка працюватиме при Кабміні України.

До її складу включено представників державних та інших органів, що беруть участь у виконанні заходів з подолання критичної залежності оборонної промисловості від імпорту.

Утворення цієї комісії сприятиме забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час визначення шляхів, заходів та механізмів подолання зниження залежності оборонно-промислового комплексу від імпорту товарів, постачання яких повністю або частково зупинене, а також вирішення питань, що стосуються створення належних умов для своєчасного і повного задоволення потреб оборонної промисловості.

Коментарі