Збільшення/зменшення статутного капіталу АТ: що варто знати

Share Button

З 04.08.2018 р. набрало чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 12.06.2018 р. № 385, яким затверджено Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства (далі – Порядок). Порядок поширюється на всі акціонерні товариства (далі – АТ), що прийняли рішення про збільшення (зменшення) статутного капіталу, з дати набрання ним чинності. Цей Порядок не поширюється на випадки зміни розміру статутного капіталу АТ під час приєднання або виділу.

Джерелами збільшення статутного капіталу АТ є:

1) додаткові внески у такій формі:

  • грошові кошти, у тому числі грошові внески, здійснені шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями (крім прав вимоги за зобов’язаннями з виплати заробітної плати, а також за зобов’язаннями щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов’язкових платежів) та іншими зобов’язаннями перед державним та місцевими бюджетами) або шляхом конвертації конвертованих облігацій в акції;
  • майно, майнові права (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів);
  • немайнові права, що мають грошову вартість;

2) додатковий капітал у частині емісійного доходу (його частина);

3) прибуток (його частина).

Шляхами збільшення статутного капіталу АТ є:

  • підвищення номінальної вартості акцій;
  • розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшення статутного капіталу АТ із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення статутного капіталу АТ за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу АТ у разі наявності викуплених товариством та/або іншим чином набутих акцій не допускається.

Розмір статутного капіталу після його збільшення (зменшення) має відповідати вимогам частини першої ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» на дату реєстрації змін до статуту товариства.

АТ не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу та публічну пропозицію у процесі емісії акцій у випадках, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

АТ здійснює розміщення кожної акції за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, і не має права здійснювати розміщення акції за ціною, нижчою за її номінальну вартість. Ціною акції є сума, кратна одній копійці.

Шляхами зменшення статутного капіталу АТ, якщо це передбачено статутом АТ, є:

  • зменшення номінальної вартості акцій;
  • анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

АТ не має права поєднувати вищенаведені шляхи зменшення статутного капіталу.

У разі проведених змін щодо збільшення (зменшення) статутного капіталу АТ має повідомити про вказані зміни контролюючі органи. Порядок внесення змін контролюючими органами до облікових даних платників податків встановлено розділом IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588.

За матеріалами officevp.sfs.gov.ua

Коментарі