Які витрати з відрядження не оподатковуються ПДФО?

Share Button

Чи включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку — фізичної особи сума витрат, відшкодована роботодавцем за користування послугами таксі, VIР-залом, понесених таким працівником під час відряд­ження?

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розд. IV ПКУ, відповідно до пп. 162.1.1 ПКУ якого платниками податку є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з пп. 163.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Ст. 165 ПКУ встановлено вик­лючний перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно із п. 170.9 ПКУ (пп. 165.1.9 ПКУ).

Відповідно до пп. 170.9.1 ПКУ не є доходом платника податку — фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, зокрема на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відряд­ження (у тому числі на орендованому транспорті).

Зазначені в абз. 2 пп. 170.9.1 ПКУ витрати не є об’єктом оподаткування цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона, якщо його обов’язковість передбачено правилами перевезення на відповідному виді транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів.

Будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає.

Отже, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку — фізичної особи сума відшкодованих йому роботодавцем витрат, понесених таким платником під час відрядження за кордон або у межах України (користування послугами таксі, VIР-залом), в тому числі у разі затримки з місця відрядження, за умови наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат безпосередньо понесених відрядженою особою.

Крім того, до оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон — не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Нацбанком України, з розрахунку за кожен такий день.

За матеріалами Вісник. Офіційно про податки

Коментарі