Податковий календар на грудень 2018 року

Share Button

Наводимо граничні строки подання звітності та сплати податків на грудень 2018 року.

Понеділок, 10 грудня 2018 року

Останній день подання

 • звіту про обсяги виробництва та реалізації за листопад:

– спирту (форма № 1-РС);

– алкогольних напоїв (форма № 2-РС);

– тютюнових виробів (форма № 3-РС);

 • звіту про обсяги придбання та реалізації у оптовій мережі за листопад:

– алкогольних напоїв (форма № 1-ОА);

– тютюнових виробів (форма № 1-ОТ).

П’ятниця, 14 грудня 2018 року

Останній день подання

 • заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2019 р. та розрахунку доходу за попередній календарний рік;
 • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за листопад (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за листопад.

Четвер, 20 грудня 2018 року

Останній день подання

 • податкової декларації з ПДВ за листопад (якщо базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю);
 • податкової декларації з рентної плати з розрахунком рентної плати:

– за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за листопад;

– за користування радіочастотним ресурсом України за листопад;

– за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за листопад;

– за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за листопад;

 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за листопад у разі неподання податкової декларації на 2018 р.;
 • звіту з ЄСВ (форма № Д4 (місячна)) за листопад;
 • декларації акцизного податку за листопад.

Останній день сплати

 • авансових внесків з єдиного податку фізсобами-підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп;
 • ЄСВ роботодавцями за листопад (крім гірничих підприємств).

П’ятниця, 21 грудня 2018 року

Останній день подання

 • заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2019 р.

П’ятниця, 28 грудня 2018 року

Останній день сплати

 • ЄСВ гірничими підприємствами за листопад.

Субота, 29 грудня 2018 року

Останній день сплати

 • ПДВ за листопад (якщо базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю);
 • акцизного податку за листопад;
 • рентної плати за листопад:

– за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

– за користування радіочастотним ресурсом України;

– за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

– за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за листопад;
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад;
 • ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад;
 • ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за листопад, на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки.
Коментарі