Податкова соцпільга у 2019 році

Share Button

Вже відомі основні показники Держбюджету 2019. Хоча цей закон ще і не підписано, але вже можна зробити деякий аналіз його показників. І зараз поговоримо про ПСП.

Прожитковий мінімум та пов’язані з ним виплати

Основні демографічні та соціальні групи населення
Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць
з 1 січня
з 1 липня
з 1 грудня
Загальний показник
1853 грн
1936 грн
2027 грн
діти до 6-ти років
1626 грн
1699 грн
1779 грн
діти від 6 до 18 років
2027 грн
2118 грн
2218 грн
працездатні особи
1921 грн
2007 грн
2102 грн
особи, які втратили працездатність
1497 грн
1564 грн
1638 грн

Згідно з пп. 169.1.1 ПКУ, податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року.

Отже, у 2019 році її базовий розмір (100%) становитиме: 1921 грн х 50% = 960,50 грн.

Відповідно до абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує певний поріг — суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Отже, у 2019 році цей поріг становитиме: 1921 грн х 1,4 = 2690 грн.

Пам’ятайте!

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, що передбачені пп. 169.1.2 ПКУ, визначається як добуток порогу застосування ПСП та відповідної кількості дітей.

Докладніше все це у цифрах наводимо у таблиці 1.

Розмір ПСП і граничний розмір доходу для її застосування у 2019 році

Податкова соціальна пільга з ПДФО (ПСП з ПДФО)
Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО (ст. 169 ПКУ)
Розмір ПСП з ПДФО (у відсотках до загального розміру ПСП*)
Сума ПСП з ПДФО, грн
Граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги, грн**
Для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1 ПКУ)
100%
960,50
2690,00
Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, — з розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ)
100%
960,50 х кількість дітей
одному з батьків 2690,00 х кількість дітей
Для платника податку, який (пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПКУ):
а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником — з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
б) утримує дитину-інваліда — з розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років
150%
1440,75 х кількість дітей
2690,00 х кількість дітей
Для платника податку, який (пп. «в» — «е» пп. 169.1.3 ПКУ):
в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;
ґ) є інвалідом I або II групи, у т.ч. з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ;
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після ДСВ, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ
150%
1440,75
2690,00
Для платника податку, який є (пп. «а» — «ґ» пп. 169.1.4 ПКУ):
а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»;
б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II груп, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року
200%
1921,00
2690,00

Як бачимо, цифри змінилися. Але порядок надання податкової соціальної пільги залишився без змін.

Розгляньмо на прикладах, як надаватиметься ПСП у 2019 році.

Приклад 1 ПСП не застосовується. Працівникові нараховано мінімальну зарплату за місяць у розмірі 4173,00 грн. Яку суму заробітної плати отримає працівник на руки у січні 2019 р.?

Розмір військового збору: 4173,00 х 1,5% = 62,60 грн.

Визначаємо розмір ПДФО. Оскільки зарплата працівника перевищує 2690,00 грн, він не має права на отримання ПСП.

Тож розмір ПДФО: 4173,00 х 18% = 751,14 грн.

Розраховуємо суму до виплати: 4173,00 — 62,60 — 751,14 = 3359,26 грн.

Приклад 2 Працівник має право на застосування ПСП (100%). Працівник працює неповний робочий день. Нарахована зарплата за січень 2019 року становить 2000,00 грн. Яку суму коштів отримає працівник до виплати?

Розмір військового збору: 2000,00 х 1,5% = 30,00 грн.

Визначаємо розмір ПДФО. Оскільки зарплата працівника не перевищує 2690,00 грн, він має право на отримання ПСП у розмірі 960,50 грн.

ПДФО: (2000,00 — 960,50) х 18% = 187,11 грн.

Розраховуємо суму до виплати: 2000,00 — 30,00 — 187,11 = 1782,89 грн.

Для застосування ПСП працівникові необхідно подати до бухгалтерії заяву про застосування пільги (п. 4 Порядку №12271).

1 Порядок подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. №1227.

Приклад 3 Застосування ПСП на дітей. У матері трьох дітей віком до 18 років сума нарахованої заробітної плати становить 8000,00 грн. Працівниця надала заяву на застосування ПСП згідно з пп. 169.1.2 ПКУ з відповідними документами згідно з Порядком №1227.

Працівниця має право на застосування ПСП підвищеного розміру, позаяк її дохід — 8000,00 грн, що менше ніж 8070,00 грн (2690,00 грн х 3). Батько дітей таким підвищеним розміром порогу застосування ПСП не користується.

Розмір військового збору: 8000,00 х 1,5% = 120,00 грн.

Визначаємо розмір ПДФО. Позаяк працівниця утримує трьох неповнолітніх дітей, вона має право на отримання ПСП у розмірі 2881,50 грн (по 960,50 грн на кожну дитину).

ПДФО: (8000,00 — 2881,50) х 18% = 921,33 грн.

Розраховуємо суму до виплати: 8000,00 — 120,00 — 921,33 = 6958,67 грн.

За матеріалами Б24

Коментарі