Практиканти на підприємстві: як відображати у звіті з ЄСВ?

Share Button

Виробнича практика учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів передбачає виконання учнями, слухачами безпосередньо на робочих місцях всіх видів робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою, — пояснює заступник директора Департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України Валентина БОРШОВСЬКА.

Підприємства незалежно від форми власності та підпорядкування зобов’язані надавати робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничої практики учнями. Такі вимоги передбачено ст. 29 Закону № 103 та п. 2 Порядку № 992. Переліки підприємств для проходження практики формують навчальні заклади, враховуючи пропозиції підприємств — замовників підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, роботодавців та місцевих органів виконавчої влади. Крім того, учням дозволено самостійно обирати для себе місце проходження виробничої практики за погодженням з навчальним закладом.

Між навчальним закладом та підприємством не пізніше двох тижнів до початку виробничого навчання та виробничої практики повинен бути укладений договір на основі типового договору про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики. Договір визначає права та обов’язки сторін: навчального закладу і підприємства — і відповідальність за порушення умов договору.

Водночас учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатний розклад працівників підприємства не включаються (п. 7 Порядку 992). Вони виконують роботи згідно з навчальними планами та програмами. Тривалість їх роботи повинна відповідати часу, визначеному робочими навчальними планами, програмами, і не перевищувати тривалість робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Оскільки зазначені відносини не є трудовими, а трактуються як навчально-виробничий процес, то необхідності в укладанні строкових трудових договорів на період проходження виробничої практики немає.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати й інших заохочувальних і компенсаційних виплат, під час нарахування ЄСВ, передбачено Інструкцією № 5. Згідно з пп. 2.1.8 якої до фонду основної заробітної плати належить оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), зокрема, за виконання робіт:

  • за договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності);
  • за договорами між підприємствами про надання робочої сили (безробітним за виконання громадських робіт, учням і студентам, які проходять виробничу практику на підприємстві чи залучені на тимчасову роботу на період канікул).

Отже, нарахована оплата праці учням професійно-технічного навчального закладу, які проходять виробничу практику на підприємстві за договором про навчально-виробничу практику, є базою нарахування ЄСВ.

За учнів, які проходять виробниче навчання і виробничу практику, страхувальник (підприємство) подає звіт за формою №Д4 відповідно до Порядку № 435. При цьому зазначені особи відображаються у таблиці 6 з кодом категорії застрахованих осіб «1». Таблицю 5 за таких осіб подавати не потрібно.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Закон № 103 — Закон України від 10.02.98 р. № 103/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435. Порядок № 992 — Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою КМУ від 07.06.99 р. № 992. Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5

Коментарі