Трудову книжку втрачено: як відновити?

Share Button

Відповідно до п.2.4 р.2 Інструкції №58 усі  записи  в  трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення,  а  також  про нагороди та  заохочення  вносяться власником або уповноваженим ним органом після  видання  наказу  (розпорядження),  але  не  пізніше тижневого строку,  а  в  разі  звільнення  –  у  день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Згідно з п.5.1 р.2 Інструкції №58 особа,  яка  загубила  трудову  книжку (вкладиш до неї), зобов’язана негайно заявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви, а у разі ускладнення в інші строки власник або  уповноважений  ним орган  видає  працівнику  іншу  трудову  книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом «Дублікат»  в  правому  верхньому  кутку першої сторінки.

Дублікат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюється за загальним правилами.   У  розділи  «Відомості  про  роботу», «Відомості про нагородження»  і  «Відомості  про  заохочення»  при заповненні дубліката  вносяться  записи  про роботу,  а також про нагородження і заохочення за місцем останньої роботи  на  підставі раніше виданих наказів (розпоряджень) (п.5.2 р.2 Інструкції №58).

Нормами п.5.3 р.5 Інструкції №58 передбачено, що якщо працівник до влаштування  на  це  підприємство  вже працював, то  при  заповненні  дубліката  трудової книжки в розділ
«Відомості про роботу» у графу  3  спочатку  вноситься  запис  про загальний стаж його роботи до влаштування на це підприємство, який підтверджується документами.

Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто зазначається загальна кількість років,  місяців,  днів роботи без уточнення, на якому підприємстві,  в які періоди часу і на яких посадах працював у минулому власник трудової книжки.

Після цього загальний стаж, підтверджений належно оформленими документами, записується  по  окремих  періодах  роботи  в  такому порядку: у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу;  у графі 3 пишеться найменування підприємства,  де  працював  працівник,  а також цех  (відділ)  і  посада  (робота),  на  яку  було  прийнято працівника. Запис  у  дублікаті  трудової  книжки  відомостей  про роботу за  сумісництвом  та  за суміщенням професій провадиться за бажанням працівника.

Якщо з  поданих документів видно, що працівник переводився на іншу постійну роботу на тому ж  самому  підприємстві,  то  про  це робиться відповідний запис.

Після цього у графі 2 записується дата звільнення,  а у графі 3 –  причина  звільнення,  якщо у поданому працівником документі є такі дані.

У тому  разі,  коли  документи не містять повністю зазначених вище даних про  роботу у  минулому,  в  дублікат  трудової  книжки вносяться тільки ті дані, що є у документах.

У графі 4 зазначаються найменування,  дата і номер документа, на   підставі  якого  проведено  відповідні  записи  у  дублікаті. Документи, що підтверджують стаж роботи, повертаються їх власнику. Власник   або   уповноважений   ним   орган  зобов’язаний  сприяти працівникові в одержанні документів,  які підтверджують стаж  його роботи, що передував влаштуванню на це підприємство.

Згідно з п.5.4 р.5 Інструкції №58 не зазначаються у підсумованому загальному стажі роботи, а записуються  окремим  рядком  із  посиланням  на  дату,  номер і
найменування відповідних   документів,   крім    відомостей,    що передбачені у пункті 2.18 цієї Інструкції, такі записи:

а) про час перебування у народному ополченні та партизанських загонах із  зазначенням  дати  зарахування  і  дати  звільнення із служби;

б) про роботу як члена артілі промислової кооперації.

Документами, що підтверджують загальний стаж, є довідки підприємств, установ, організацій. Якщо на дату звернення підприємство, де працювала особа, вже ліквідовано, довідки, що підтверджують загальний стаж, можуть бути видані правонаступниками таких підприємств. У разі відсутності правонаступника, Ви можете звернутися до Трудового архіву, в якому зберігаються вся документація ліквідованого суб’єкту господарювання. Якщо  документів у архіві не зберіглося, трудовий стаж можна встановити за рішенням суду.

За матеріалами Держпраці у Донецькій області

Коментарі