ВИЖИВАННЯ В УМОВАХ ФОРС-МАЖОРУ

Share Button

Як вижити за форс-мажорних обставин в період пандемії покроково пояснює Заслужений економіст України, президент Спілки орендарів і підприємців України Віктор Хмільовський.

Верховна Рада України прийняла важливий Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-ІХ, що був опублікований  17 березня та набрав чинності.

Однією із новел цього законодавчого акта  є внесення змін до ч.2  ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР.  Передбачено, що відтепер до форс-мажорних обставин відноситься карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України. Тобто карантин офіційно є обставиною непереборної сили,  що об’єктивно унеможливлює виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди, тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

В свою чергу, згідно постанови Кабінету Міністрів України № 215 від 16 березня 2020 року  з 12 березня 2020 року  по 3 квітня 2020 року на всій території України установлено карантин.

Це все зумовило зміни ділової  активності в бізнесовому середовищі та необхідність пристосування до нових реалій ведення підприємницької діяльності при виконанні взятих на себе договірних зобов’язань. В даному випадку на перший план виходить добросовісність та звичаї ділового обороту при виконанні умов господарських договорів та цивільно-правових  правочинів.

Акцентую увагу на тому, що законодавче закріплення такого поняття як карантин в якості нової форс-мажорної обставини автоматично не звільняє контрагентів   від виконання взятих на себе зобов’язань за укладеними правочинами. В такому випадку потрібно здійснити юридично значимі дії для офіційного підтвердження настання форс-мажорної обставини. Що і стане вашою охоронною грамотою, а також підтвердженням добросовісності невиконання договірного зобов’язання внаслідок виключно настання обставини непереборної сили, та в кінцевому рахунку звільнить від цивільно-правової відповідальності.

Тож як підтвердити настання форс-мажорної обставини в комерційних договорах?  Наразі актуальним є непереборний карантин. 

Найперше, що потрібно зробити – офіційно звернутися до Торгово-промисловою палатою України щодо засвідчення  настання форс-мажорних обставин.

При цьому Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати у відповідності до свого Регламенту  засвідчують обставини непереборної сили за зверненнями суб’єктів господарської діяльності,  в тому числі замовників, забудовників, що здійснюють будівництво житла, а також фізичних осіб шляхом видачі відповідного  сертифікату суб’єкту звернення згідно чинного законодавства та  умов договору.

 Тож особливу увагу слід звернути на те, що підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелічених у ст. 14-1 Закону України «Про торговопромислові палати в Україні» в редакції від 17 березня 2020 року, а також визначених сторонами за договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими, відомчими, іншими нормативними актами, які вплинули на зобов’язання таким чином, що унеможливили його виконання у термін, передбачений відповідно договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими та  іншими нормативними актами.

В такому разі настання обставин непереборної сили засвідчується Торгово-промисловою палатою України за зверненням суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, податковому чи іншому зобов’язанні, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і  стало неможливим через наявність форс-мажорних обставин.  Після  отримання сертифікату  від ТПП України його завірену копію необхідно направити контрагенту, що і підтвердить, зрештою, настання форс-мажорних обставин та належним чином зупинить виконання договірного чи податкового зобов’язання.

Для зручності заявників документи до Торгово-промислової палати України можна подати онлайн на електронну пошту ucci@ucci.org.ua, а зразки необхідних документів скачати за посиланням: https://ucci.org.ua/services/zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin.

Відповідним зверненням до Торгово-промислової палати України ви убезпечите свій бізнес від непотрібних ризиків невиконання взятих на себе зобов’язань та зрештою позиціонуєте себе як надійний добросовісний контрагент. Адже далеко не завжди ваші контрагенти з розумінням поставляться до настання форс-мажорних обставин, якщо їх не закріпити у належний, передбачений чинним законодавством України  спосіб.

Ваші запитання надсилайте на електронну пошту Спілки орендарів і підприємців України sopu1@ukr.net або звертайтеся на Гарячу лінію «Підприємець ХХІ століття» за телефоном (050) 623-53-32.

Коментарі