Share Button

22 березня на інформаційному інтернет-порталі журналу «Роботодавець» була розміщена актуальна стаття Заслуженого економіста України, Президента Спілки орендарів і підприємців України Віктора ХМІЛЬОВСЬКОГО «Виживання в умовах форс-мажору», де було роз’яснено алгоритм дій за форс-мажорних обставин в період пандемії в світлі новацій Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-ІХ, яким де-юре карантин визнаний обставиною непереборної сили у випадку його встановлення Кабінетом Міністрів України. Що і було зроблено. Нагадаємо, що згідно постанови уряду № 215 від 16 березня 2020 року з 12 березня 2020 року по 3 квітня 2020 року на всій території України установлено карантин.

Викладена інформація викликала позитивну реакцію представників роботодавців та підприємців. Про це свідчать численні звернення до Спілки орендарів і підприємців України за додатковими роз’ясненнями алгоритму дій при настанні форс-мажорних обставин. Такі звернення мали місце як через соціальну мережу Facebook, зокрема в коментарях, так і офіційними листами на ім’я президента СОПУ Віктора Хмільовського. І це при тому, що стаття на порталі журналу «Роботодавець» вийшла у неділю,загальний вихідний день. В них відчувається стурбованість з приводу вимушеного згортання підприємницької активності та внаслідок цього падіння дохідної частини. Тож бізнес спільноту турбують питання не тільки офіційного порядку підтвердження настання форс-мажорних обставин за допомогою процедури звернення до Торгово-промислової палати України, а й використання інших альтернативних правових можливостей у договірних відносинах з контрагентами, які надає законодавство України. Особливо це актуально для регулювання питань сплати орендної плати суб’єктамипідприємницької діяльностіза використання об’єктів нерухомості, не тільки приватної, а й тих, що знаходяться в державній або колективній власності, власності територіальних громад. В силу загальних вимог ст. 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.В той же час стаття 218 Господарського кодексу України передбачає, що суб’єкт господарювання за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за певних умов здійснення господарської діяльності. За такого законодавчого регулювання на перший план виходитьдоведення орендарями настання обставин непереборної сили. Враховуючи сталість, індивідуалізацію та диспозитивністьдоговірних відносин, у випадку настання форс-мажорних обставин, радимо звертатися до контрагентів з проектом додаткової угоди щодо зміни строків виконання зобов’язань та їх відтермінування не тільки на час форс-мажору, а й не менше місяця після припинення його дії.Ще одним варіантом розвитку подій в індивідуальному порядку може стати звернення до органів місцевого самоврядування з пропозицією прийняття рішення щодо зменшення розміру орендної плати або звільнення від її сплати по окремому об’єктунерухомого майна,що знаходиться у власності відповідної територіальної громади та перебуває в оренді у суб’єкта підприємницької діяльності. Адже за чинним законодавством України обставини непереборної сили не звільняють від їх виконання, а лише зупиняють. Але зважаючи на надзвичайні обставини необхідності введення карантину в Україні, що пов’язане, насамперед, із збереженням життя і здоров’я громадян. Дбаючи про інтереси суспільства, враховуючи громадську думку, а також те, що значна частина підприємництва здійснює свою діяльність у сфері послуг, що передбачає безпосередній контакт з людьми, Спілка орендарів і підприємців України ініціює звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з пакетом пропозицій щодо внесення змін і доповнень до діючих регуляторних нормативно-правових актів щодо розроблення правових механізмів для мінімізації справляння орендних платежів за користування об’єктами нерухомого майна, що знаходяться в державній власності, а також власності територіальних громад для того сегменту бізнесу, який повністю припинив свою діяльність, а також тих, які використовували об’єкт оренди як єдине джерело отримання прибутку, але внаслідок дії карантинних обмежень, встановлених Кабінетом Міністрів України втратили його. В даному випадку потрібні виважені дієві кроки, які Про подальший розвиток ситуації в цій царині будемо оперативно інформувати широку громадськість та підприємницьку спільноту. Пам’ятаємо, що тільки громадянська відповідальність перед суспільством та згуртованість підприємницької спільноти допоможе подолати труднощі та не допустити економічного колапсу.

Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ, Заслужений економіст України, Президент Спілки орендарів і підприємців України

Коментарі