Проекти ГО “Спілка орендарів і підприємців України” та міжнародних організацій

 

 

Проект виконується: ГО «Спілка орендарів і підприємців України»

Проект фінансується: Міжнародним фондом «Відродження»

 

Проект технічного співробітництва:

 «Сприяння публічним комунікаціям в діалозі між владою та громадськістю в частині імплементації положень Глави ХХІ Угоди про Асоціацію в умовах децентралізації»

                                                                                                            

Термін реалізації: грудень  2018 – березень 2019 р.

Громадська організація «Спілка орендарів і підприємців України»  за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» реалізує проект  «Сприяння публічним комунікаціям в діалозі між владою та громадськістю в частині імплементації положень Глави ХХІ Угоди про Асоціацію в умовах децентралізації».

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ

Імплементація Угоди про Асоціацію між  Україною та ЄС, зокрема Глави ХХІ Угоди (далі – Глава ХХІ Угоди), вимагає зміни підходів до взаємодії профспілок, роботодавців, організацій громадянського суспільства та держави у вирішенні соціально-економічних проблем країни  (ст. 419, 420 Угоди).

Стаття 421 Глави ХХІ Угоди передбачає залучення усіх зацікавлених сторін до впровадження реформ в Україні, що в умовах децентралізації потребує модернізації чинної моделі публічних комунікацій між владою та громадськістю, отримання на місцевому рівні  інструментарію для інклюзивного та  публічного обговорення, а також  досягнення спільних шляхів вирішення проблем соціально-економічного розвитку територій.

Одним із ключових положень Глави ХХІ Угоди є сприяння ефективному публічному та соціальному діалогу, активної участі соціальних партнерів у розробці та реалізації відповідних законодавчих та нормативно-правових актів та організаційних кроків.

Таким чином вкрай актуальним є посилення відкритого публічного та соціального діалогу між органами виконавчої влади та громадським суспільством (передусім організацій соціальних партнерів, зацікавлених ІГС, незалежних експертів, органів місцевої влади та громадських  активістів на місцях, які в існуючих умовах позбавлені такої можливості) на усіх його рівнях щодо обговорення проблем та спільних дій в частині покращення його організації та управління, що стане передумовою зростання рівня взаємної  довіри та соціальної відповідальності сторін та запорукою імплементації ключових положень Глави ХХІ Угоди.

МЕТА ПРОЕКТУ:

 1. Сприяння імплементації положень Глави 21 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» в умовах децентралізації через активізацію публічних  комунікацій та діалогу між органами влади та громадським суспільством, зокрема на територіальному рівні.
 2. Мета проекту є посилення комунікацій влади з громадським суспільством – «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, зокрема в частині соціального діалогу.

ЦІЛІ ПРОЕКТУ:

 1. Долучення широких кіл соціальних партнерів та громадськості (зокрема представників регіонів, територіальних громад) до публічного діалогу щодо імплементації положень Глави ХХІ Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС шляхом розширення інструментів публічних комунікацій між Урядовою стороною, соціальними партнерами, зацікавленими ІГС, незалежними експертами;
 2. Проведення експертизи та обговорення стану, наявних інструментів імплементації Глави ХХІ Угоди, а також узагальнення пропозицій щодо ефективних шляхів імплементації через публічний (соціальний) діалог з урахуванням досвіду країн ЄС.

ДІЯЛЬНІСТЬ В МЕЖАХ ПРОЕКТУ:

КОМПОНЕНТ 1. Узагальнення існуючих позицій зацікавлених сторін щодо   імплементації Глави ХХІ Угоди  (зокрема напрямків модернізації соціального діалогу в Україні на національному та територіальному рівнях, зокрема в частині поліпшення публічних комунікацій) в процесі децентралізації.

КОМПОНЕНТ 2. Широке громадське обговорення (із залученням фахівців сторін СД,  наукових закладів, незалежних експертів) кроків  щодо  імплементації Глави ХХІ Угоди  шляхом проведення круглого столу на національному рівні з широким долученням представників територіальних громад з опрацюванням «Дорожньої карти» (Плану дій) заходів з вирішення даної проблеми.

КОМПОНЕНТ 3. Підготовка та оприлюднення матеріалів за результатами  круглого столу, узагальнення пропозицій щодо посилення інституційної спроможності соціального діалогу в процесі децентралізації.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ПРОЕКТУ:

 • суб`єкти cторін соціального діалогу: зокрема центральні органи влади та місцевого самоврядування органи роботодавців та профспілок на національному та територіальному рівні, влади різних рівнів;
 • організації підприємців, роботодавців, профспілок та зацікавлені організації «третього сектору»;
 • незалежні експерти та науковці;
 • спільнота територіальних громад.

ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТУ:

1). Керівник проекту  – Зарько Надія,  незалежний експерт  (коротка інформація, фото)

Функції в межах проекту: загальне керівництво проектом; загальна координація роботи експертів проекту; організація та проведення заходів в рамках проекту; підготовка звітів за результатами виконання окремих етапів проект та підготовка загального звіту щодо виконання проекту.

 • Менеджер – експерт  проекту Богдан Ільченко, віце-президент ГО «Спілки орендарів і підприємців України» (на громадських засадах), старший викладач кафедри соціології ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Функції в межах проекту:  загальне адміністрування офісу організації – заявника в рамках реалізації проекту; технічна підготовка  реалізації заходів в рамках проекту; участь у  підготовці документів проекту; організація обговорень документів проекту; підготовка кінцевої редакції аналітичних документів проекту.

 • Бухгалтер проекту Балацька Ада – головний бухгалтер ГО «Спілка орендарів і підприємців України».

Функції в межах проекту: загальне фінансове адміністрування проекту; підготовка проміжних та загального фінансового звіту в рамках проекту.

В рамках проекту створено творчий колектив для підготовки аналітичних документів у складі:

Хмільовський Віктор – президент ГО СОПУ, Заслужений економіст України;

Зарько Надія – незалежний експерт;

Ільченко Богдан  – віце президент ГО СОПУ,

Ст. викладач кафедри соціології ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

Тасліцький Герман – Генеральний директор, перший віце-президент ГО СОПУ.

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ:

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана»;

Центр громадської активності «Синергія» (м.Чернівці);

Обласна громадська організація «Обласна ліга орендодавців, підприємців і роботодавців Хмельниччини».

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ:

 1. Всеукраїнський журнал «РоботодавецЬ»
 2. Інтернет-портал org.ua

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПРОЕКТУ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ :

(за умови доцільності та фінансової спроможності)

 1. Проведення опитувань:
 • масштабне он-лайн опитування учасників публічного діалогу з метою визначення  прогресу імплементації Глави ХХІ Угоди. Результати опитування узагальнено та використано для опрацювання документів Проекту.
 • експертів з метою виявлення ключових проблем соціального діалогу («Інформація (якість комунікацій) –– «Переговори (якість процедур)» – «Діалог (визначеність довго-, середньо та короткострокових цілей СД, якість нормативно-правового забезпечення)» – «Угоди (якість змісту та структури Генеральної та регіональних угод)» – «Партнерство (рівень формальної та неформальної соціальної відповідальності сторін за свої зобов`язання)»)  та опрацьовано рекомендації  щодо їх подолання.
 1. Проведення серії круглих столів-семінарів(тренінгів) в регіонах України в частині просвітництва та з метою долучення широких кіл громадськості на територіальному та місцевому рівнях до модернізації соціального діалогу в Україні в процесі децентралізації.
 2. Підготовка аналітичного звіту «Дорожня карта з імплементації Глави ХХІ Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС» (робоча назва).
 3. Підготовка Аналітичної доповіді «Модернізація соціального діалогу на національному та регіональному рівні (рівні територіальних громад)» (робоча назва).
 4. Ініційовано опрацювання законопроекту «Щодо внесення змін до деяких законодавчих актів в частині удосконалення соціального діалогу в Україні», відповідно до якого, на основі результатів проекту, запропоновано модернізацію низки Законів України «Про соціальний діалог в Україні», «Про організації роботодавців та їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори та угоди» тощо.
Коментарі