ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ

Спілки орендарів і підприємців України

станом на 01 грудня 2015 року

Спілка орендарів і підприємців України заснована представниками 317 широкого загалу приватних кооперативів, організацій орендарів та підприємств недержавної форми власності торгівельної, легкої, харчової, металургійної, гірничо-видобувної, лісопромислової, аграрної та інших галузей з усіх областей країни, міст Києва та Севастополя, а також Кримської республіки на Установчому з’їзді 13-14 липня 1990 року. У 1993 році – була перереєстрована Мінюстом України відповідно до чинного законодавства.

За короткий час була налагоджена законотворча робота з залученням таких відомих науковців-економістів країни, як академік Лукінов І.І., доктори економічних наук Пахомов Ю.М., Єрошенко М.М., Беседін В.Ф. та інші.

Вже з 1.10.1990 року було організовано Школу приватизації та системну просвітницьку діяльність у вигляді всеукраїнських та міжнародних семінарів, конференцій та симпозіумів з питань орендних відносин та лізингу, приватизації державного та комунального майна, бізнесового розвитку, ліцензування, регуляторного та дозвільного законодавства. Були опрацьовані авторські методичні посібники з питань оренди та приватизації.

У 1991 році для регіональних членських організацій та податкових інспекцій випущено збірник нормативно-правових актів з питань оподаткування, наклад якого було передано Мінфіну.

У 1992 році Спілка через своїх представників-народних депутатів провела через ВРУ свою редакцію Закону України «Про оренду державного майна», який в подальшому трансформувався в чинний закон «Про оренду державного та комунального майна», а також виступила співзасновником Українського союзу промисловців і підприємців. Її представника (Віктора Хмільовського ) було обрано віце-президентом УСПП.

Спілка ініціювала I Всеукраїнський з’їзд підприємців, який було проведено 29 березня 1993 року у Національному палаці «Україна» за участю майже 3000 представників малого, середнього та великого бізнесу усіх галузей економіки з усіх регіонів України.

У 1993 році представник Спілки став заступником співголови сторони роботодавців Національної ради соціального партнерства при Президенті України. Тоді ж Спілка виступила співзасновником Київського гуманітарного інституту.

У 1996 році за ініціативою Спілки створено перше в країні галузеве об’єднання роботодавців — Асоціацію роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України, галузеву тристоронню раду соціального партнерства, а також підписано Галузеву угоду з МЗСторгом України та Всеукраїнською профспілкою працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг.

У 1997 році у статусі керівника Секретаріату Міжвідомчої комісії Оргкомітету з підготовки та проведення Щорічних зборів директорів Європейського банку реконструкції та розвитку представник Спілки був відповідальним за презентацію України у центральному офісі ЄБРР у Лондоні.

У 1998 році Спілка разом з Асоціацією роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України домоглася запровадженням ВРУ фіксованого податку для підприємців на ринках, з чого розпочалася спрощена система оподаткування.

У 1998-2002 роках, як Голова Українського координаційного комітету сприяння зайнятості населення, Віктор Хмільовський очолював робочу групу з опрацювання законодавства про соціальне страхування на випадок безробіття.

У 2000 році Спілка вперше організувала вивчення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, підготувавши відповідний посібник, а також запровадила благодійне консультування підприємництва через Гарячу телефонну лінію «Підприємець ХХ1 століття».

Тоді ж було реалізовано грантовий проект від Світового банку з викорінення найгірших форм експлуатації дитячої праці. Спільно з Інститутом психології АПНУ підготовлено посібник для тренерів щодо трудової адаптації дітей вулиці; проведено навчання 21 тренера; опрацьовано та розтиражовано модульні програми професійної адаптації не благонадійних дітей з кількох професій; спільно з партнерськими організаціями охоплено пілотним навчанням біля 800 підлітків Донеччини та Київщини.

Спілка на засадах Меморандуму співпрацює з Об’єднанням організацій роботодавців України. Його представника було призначено керівником Робочої групи ООРУ з питань опрацювання соціально-трудового законодавства.

За ініціативою та за участю Спілки формувалось законодавство про власність, про підприємництво, про ліцензування, про фіксований податок, з якого розпочалася спрощена система оподаткування, про оренду державного майна з викупом (за яким понад 3 млн. громадян України стали власниками державного та комунального майна, у т.ч. підприємств з переробки сільгосппродукції), про регуляторну політику, про внесення змін до Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» та «Про ліцензування» тощо.
Починаючи з 1998 року і дотепер, Спілка докладає багато зусиль в опрацюванні, прийнятті та імплементації у практику Податкового кодексу України. У цьому сенсі Спілка є ініціатором одного з законопроектів про внесення до нього змін щодо спрощеної системи оподаткування, окремі положення якого були враховані при розгляді законопроекту парламентарями у першому читанні. Веде активну публічну роботу у цій царині і дотепер, домагаючись імплементації європейських податкових стандартів в національне законодавства, яке би сприяло розвитку малого та середнього бізнесу та мінімізації корупційного чинника в регуляторній політиці.

Спілка співавтор Указу Президента України №906/2000 «Про заходи щодо підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності».

Піонер і активний учасник інституалізації сторони роботодавців та переговорного процесу з урядовою й профспілковою сторонами з вивченням та використанням досвіду ведення соціального діалогу в Бельгії, Швеції, Нідерландах, Угорщині, Італії, Німеччині й багатьох інших країнах

Представник Спілки брав активну участь у роботі низки сесій Генеральної конференції Міжнародної Організації Праці при ООН в Женеві, а також громадській експертизі законодавства в царині соціального діалогу, в опрацюванні та підписанні Генеральних угод, приведенні у відповідність до положень Конституції України та Конвенцій МОП, ратифікованих Україною законопроекту «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про організації роботодавців».

У 2003 році за поданням Спілки Президент України оскаржив у Конституційному суді окремі положення Закону України «Про організації роботодавців» як неконституційні. Позиція Спілки щодо тенденцій розвитку соціального діалогу була оцінена експертами Міжнародної Організації Праці як послідовна та конструктивна.

У 2008 році завдяки Спілці було цивілізовано врегульовано конфлікт столичного бізнесу з міськдержадміністрацією стосовно демонтажу малих архітектурних форм.

Спільно з польською фундацією «Центральноєвропейська Академія навчань та Сертифікації» (CEASC) Спілка сприяє просвітництву українських підприємців та науковців щодо написання грантових проектів на інвестиції та єврокредити, а також імплементації європейських стандартів в Україні.

Спілка заснувала у 2003 році щомісячний часопис «РоботодавецЬ». Журнал посідає політично незаангажовану просвітницьку позицію щодо висвітлення суспільних процесів у країні, насамперед стосовно міжнародної практики соціального діалогу, інституалізації сторони роботодавців, занятості населення, гендерної рівності та протидії експлуатації дитячої праці, розвитку підприємництва та регуляторно-податкової політики тощо, публікує досвід інших країн. Редакція надає рівні можливості всім організаціям роботодавців та підприємців для оприлюднення їх матеріалів. Власне, з перших його випусків особлива увага в публікаціях приділяється висвітленню стосунків та розбудові співпраці бізнесової громадськості, зокрема, сторони роботодавців з інституціями Євросоюзу.

Ключовими темами видання було і лишається євроінтеграційна тематика та взаємини України і її громадянського суспільства з євроспільнотою в рамках Угоди про Асоціацію Україна-ЄС. Журнал забезпечив інформаційне супроводження листопадового Форуму Східного Партнерства 2015 року у Києві. У журналі вже тривалий час друкується щомісячний додаток «Eastern Partnership Employer Magazine» з публікаціями як громадських діячів, так і європейських експертів та представників дипломатичного корпусу.

Спілка брала участь в Установчих зборах Асамблеї української сторони Платформи громадянського суспільства 7 листопада 2014 року та є учасником робочої групи № 13 УС ПГС Україна-ЄС та Національної платформи громадянського суспільства у складі Робочої групи №5, а також сприяла організації та проведенню Форуму у листопаді 2015 року у Києві.

У грудні 2014 року представник Спілки у складі делегації бізнесової спільноти відвідав Єврокомісію та брав участь у переговорах з керівництвом Європарламенту, ЄСЕК та іншими інституціями.
У переговорах та консультаціях з урядовою та профспілковою сторонами Спілка завжди керується державницькою позицією та інтересами громадянського суспільства, невід’ємною частиною якого є МСБ.
Остання законодавча ініціатива Спілки – пропозиції до шостої книги проекту Трудового кодексу України (Соціальний діалог) з метою надання рівних можливостей усім суб’єктам бізнесової спільноти у переговорах з профспілковою стороною та владою вже з врахуванням участі в них третього сектору.

Коментарі