Про що треба пам’ятати під час перевірки

Share Button

Кардинальна зміна системи оподаткування в 2016 році наймовірніше призведе до збільшення податкових перевірок. Що треба пам’ятати, щоб не стати «жертвою» перевірки.

Які є види перевірок? 

Камеральна – перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість. А також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального.

Камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова.

Документальна – перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених ПКУ податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків. Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

При проведенні документальної планової перевірки керівником контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки (ст. 77.4 ПКУ).

Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з обставин, перелік яких визначений в ст.78 ПКУ.

Звертаємо увагу, що працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться контролюючими органами, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або здійсненням кримінального провадження стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні.

Фактична – перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи). Фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з обставин, передбачених у ст.80 ПКУ.

Які є обмеження щодо проведення перевірок? 

Державна фіскальна служба України у 2015 та 2016 роках здійснює перевірку підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік лише з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду чи згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначене обмеження не поширюється:

  • з 1 січня 2015 року– на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари.
  • з 1 липня 2015 року– на перевірки платників єдиного податку другої і третьої (фізичні особи – підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібно роздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком платників єдиного податку.

Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїздних та фактичних перевірок. 

Контролюючі органи мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення та за умови пред’явлення або надіслання наступних документів:

  • направлення на проведення такої перевірки,в якому зазначаються: дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу;
  • копії наказу про проведення перевірки,в якому зазначаються: дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці – адреса об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид, підстави для проведення перевірки, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника та скріплення печаткою контролюючого органу;
  • службового посвідчення осіб,які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Якщо вам не пред’явили, не надіслали  чи надали вище перелічені документи, що оформлені з порушенням вимог – це може стати підставою для недопущення представників контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Зважаючи на викладене, платнику податків при вирішенні питання щодо допуску до проведення перевірки посадових осіб контролюючих органів необхідно:

  • вимагати надати направлення на проведення перевірки,копію наказу про проведення перевірки, уважно їх проаналізувати щодо наявності в них всіх необхідних реквізитів (зазначені вище);
  • вимагати пред′явлення від посадових осіб контролюючого органу службових посвідчень,що підтверджують їх особу та повноваження на проведення перевірки;
  • перед початком перевірки вимагати від перевіряючих вчинити запис у Журналі реєстрації перевірок.Відмова від підпису у журналі є підставою для недопущення перевіряючих до проведення перевірки (п. 7 Указу Президента «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності»).

У разі відмови платника податків у допуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевіркискладається акт, який засвідчує факт відмови. В акті необхідно зазначити дату, місце, прізвища посадових (службових) осіб платника податків та перевіряючих, а також вказати двох свідків, які жодним чином не пов’язані із платником податку і які розпишуться в акті під тим, що перевіряючи не мали направлення. Цей акт необхідно скласти як мінімум в двох екземплярів.

У разі, якщо перевіряючі намагаються силою потрапити до приміщень суб’єкта господарювання, або вчиняють інші протиправні дії, слід одразу повідомити про такі факти правопорушень, зателефонувавши до Служби 102 та на гарячу лінію Сервісу Державної фіскальної служби України «Пульс» (044) 284 00 07.

У будь-якому випадку, з метою вірної правової оцінки обставин та забезпечення обгрунтованості відмови у доступі до перевірки, а також і законності перебігу самої перевірки (у разі доступу перевіряючих), як і можливого оскарження результатів перевірки, рекомендовано залучати до відповідних дій юриста.

Порядок надання платником податків документів перевіряючим

Заборонено витребувати документи від платника податків будь-якими посадовими особами контролюючих органів у випадках, не передбачених ПКУ. Платник податків зобов’язаний надати посадовим особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки. Документи, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, передаються окремо із зазначенням посадової особи, що їх отримала. Передача таких документів для їх огляду, вивчення і їх повернення оформляються актом у довільній формі, який підписують посадова особа контролюючого органу та платник податків.

При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності). Забороняється вилучення оригіналів первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів за винятком випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством (п. 85.4 ст. 85 ПКУ).

Отримання копій документів оформляється описом. Копія опису, складеного посадовими особами контролюючого органу, вручається під підпис платнику податків або його законному представнику.

Необхідно звернути увагу, на те, що в ході перевірки необхідні постійний діалог з перевіряючими, своєчасне і повне надання відповідей і пояснень на запити, які отримані в ході перевірки, по можливості – отримати у перевіряючих проект акта перевірки до його підписання, що дасть можливість ще на етапі перевірки представити позицію компанії та уникнути несправедливих донарахувань, а також ретельно підготуватися до подачі заперечень на акт перевірки.

На практиці, податкові органи традиційно для аграрного ринку ставлять під сумнів реальність господарських операцій між постачальниками зернових і великими зернотрейдерами. У зв’язку з цим, компаніям доцільно розробити і впровадити процедуру прийому та періодичної перевірки своїх контрагентів (відкриті реєстри, доступні на сайті Державної фіскальної служби, зокрема: http://sfs.gov.ua/businesspartner, реєстр судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua, тощо). Така процедура дозволить в подальшому в разі оскарження податкового повідомлення-рішення обґрунтовано стверджувати, що компанія діяла з належною обачністю при організації роботи з конкретним контрагентом.

Оформлення результатів податкових перевірок

Результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються представниками контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка. Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки визначені ПКУ, надається платнику податків або його законному представнику, який зобов’язаний його підписати. У разі незгоди платника податків з висновками акта (довідки) такий платник зобов’язаний підписати такий акт (довідку) перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта (довідки) або окремо у строки, передбачені ПКУ.

Заперечення до контролюючого органу подаються за основним місцем обліку платника податку протягом 5 робочих днів з дня отримання акта (довідки). Дані заперечення розглядаються контролюючим органом протягом 5 робочих днів, що настають за днем їх отримання  та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному ПКУ

Податкове повідомлення-рішення приймається керівником контролюючого органу (його заступником) протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Слід звернути увагу, на те, що в разі якщо донарахування з податків та зборів, визначене податковим органом (невиплачене грошове зобов’язання) перевищує 500 мінімальних заробітних плат (для 2016 року – 689 000 грн.), це може спричинити за собою відкриття кримінального провадження, в ході якого будуть допитані особи, що підписують податкову звітність (директор, фінансовий директор, бухгалтер), можливий тимчасовий доступ і виїмка оригіналів первинних документів.

Юридична компанія Sayenko Kharenko

Джерело: http://agravery.com

 

Коментарі