Варіанти реформування податку на прибуток

Share Button

Класична модель податку на прибуток в українських реаліях містить системні недоліки, які важко усунути змінами поточної редакції:

Для розрахунку об’єкту оподаткування використовується фінансовий результат. Визначення фінансового результату та можливість його об’єктивної перевірки має істотні ризики виникнення спору оскільки відсутня культура його складання та перевірки (фаховість, досвід, дуалізм бухгалтерського обліку, наявність планів на перевірку, надмірні вимоги до первинних документів).

»Існування такої категорії як витрати, які повинні бути підтвердженні первинними документами, породжують все нові схеми з боку податкових органів для невизнання таких документів та витрат (застосування ст. 205 КК, модель з нікчемними правочинами, формальні недоліки первинних документів, тощо).

»Постійна та значна девальвація національної валюти призводить до накопичення від’ємного значення об’єкту  оподаткування, використання якого постійно обмежується на рівні закону, що призводить до позбавлення права власності платника на майно.

Варіанти реформування податку на прибуток:

  • Негайне усунення значних недоліків поточної редакції.
  • Запровадження з 2017 року податку на виведений капітал (доопрацьована модель розподіленого прибутку законопроекту 3357).
  • Введення окремого податку на операції з купівлі іноземної валюти з метою виведення капіталу (за виключенням операцій із придбання товарів, робіт, послуг) на рівні 5% від вартості операції з одночасним скасуванням збору в пенсійний фонд. За рахунок такого податку скасовується обмеження на виплату дивідендів та повернення капіталу з України.

Доопрацювання податку на майно (землю та комерційну нерухомість), який буде враховуватися у зменшення ПДФО та податку на виведений  капітал (в частині виведеного за протокольним рішенням власника), що забезпечить стале надходження до бюджету з метою створення умов для запровадження податку на виведений капітал та збалансує податкове навантаження між особами, доходи яких були оподатковані, та особами, доходи яких були скриті від оподаткування.

 

Коментарі