Для платників податку на прибуток

Share Button

Платники податку на прибуток (крім малих підприємств) подають разом з відповідною податковою декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали квартальну фінансову звітність, яка включає: – баланс; – звіт про фінансові результати.

Разом з податковою декларацією за рік платники подають річну фінансову звітність, яка включає: – баланс, – звіт про фінансові результати, – звіт про рух грошових коштів, – звіт про власний капітал; – примітки до звітів.

Платники податку на прибуток – малі підприємства подають разом із річною податковою декларацією скорочену за показниками фінансову звітність у складі: – балансу; – звіту про фінансові результати.
Зазначена норма передбачена п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу та ст. 11 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV.

Коментарі