Перереєстрація неприбуткової організації: покрокова інструкція

Share Button

Неприбуткові організації до кінця року зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність до норм Податкового кодексу та подати документи для включення до Реєстру неприбуткових організацій.

З 16.07.2016 р. набрала чинності постанова КМУ №440 від 13.07.2016р. «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру».
Звертаємо увагу, що неприбуткові організації, які до 01.01.2017р. не приведуть свої установчі документи у відповідність до вимог, встановлених п.133.4 ст.133 Податкового кодексу, та не нададуть копії таких документів контролюючому органу, після 01.01.2017р. будуть виключені контролюючим органом з Реєстру.

Перший крок.
Привести у відповідність до вимог Податкового кодексу свої установчі документи
Установчі документи повинні
•    містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
•    передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
•    передбачати, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Другий крок.
Для включення до Реєстру організація має подати до органу ДФС (податкова) заяву формою 1-РН із підписом керівника організації (уповноваженої особи) та печаткою організації (за наявності).
Окрім зазначеної заяви необхідно буде подати копії установчих документів.
Для житлово – будівельних кооперативів – також копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово – будівельним кооперативом.
При цьому, надання неприбутковими організаціями копій установчих документів, оприлюднених на порталі електронних сервісів відповідно до Закону №755, не вимагається.

Третій крок.
Отримати свій примірник Рішення про включення, повторне включення, відмову у включенні підприємства, установи, організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій, або виключення неприбуткової організації з Реєстру, зміну ознаки неприбутковості.
Звертаємо увагу, що Реєстраційна заява та документи, що додаються до неї, розглядаються 14 календарних днів з дня їх отримання (п.8 Порядку №440).

Джерело: biznesoblast.com

 

 

Коментарі