Який порядок звільнення працівника за прогул

Share Button

Згідно із судовою практикою, прогулом визнається відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше 3-х годин поспіль або сумарно протягом робочого дня без поважних причин.

Звільнення за вчинення прогулу (у т.ч. за відсутність на роботі  понад 3-х годин протягом робочого дня)  є дисциплінарним стягненням і повинно здійснюватися із дотриманням правил, установлених для застосування дисциплінарних стягнень:

1) необхідно задокументувати факт відсутності працівника на роботі (доповідна записка безпосереднього начальника працівника про відсутність працівника на роботі, акт про відсутність на робочому місці, підписаний комісією, що складається не менш ніж із 3-х осіб, пояснення працівників тощо). Факт відсутності працівника на робочому місці обов’язково має бути відображений у табелі обліку робочого часу;

2) роботодавцю необхідно мати докази відсутності працівника на роботі саме без поважних причин. За відсутності працівника на роботі необхідно відправити на його домашню адресу лист із повідомленням про вручення, із вимогою надати письмове пояснення відсутності на роботі (з установленням оптимального строку для відповіді). У випадку відмови працівника надати пояснення щодо відсутності на роботі чи неотримання відповіді на лист складається відповідний акт, підписаний комісією не менш ніж із 3-х осіб;

3) за наявності на підприємстві первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, для його звільнення за прогул необхідна згода виборного органу первинної профспілкової організації.

Водночас фахівці Держпраці зауважили: звільнення працівника за прогул є правом, а не обов’язком власника чи вповноваженого ним органу.

У разі звільнення  працівника за п. 4 ст. 40 КЗпПУ в день видання наказу про звільнення працівника слід направити йому:

  • копію наказу про звільнення;
  • лист із пропозицією з’явитися за трудовою книжкою й отриманням усіх належних йому сум (лист рекомендується направити на домашню адресу працівника з повідомленням про вручення й описом вкладення).

Джерело: interbuh.com.ua

 

Коментарі