Отримання ліцензії в онлайн режимі

Share Button

23.08.2016 Кабміном затверджено Порядок подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі їм документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

Зокрема, Порядком передбачено, що документи, подані заявником, і рішення органу ліцензування в паперовій або електронній формі мають однакову юридичну силу. А в разі подання електронних документів заявник не подає їх на паперових носіях.

Електронні документи подаються через Єдиний держпортал адмінпослуг у п’ять етапів: вибір центру надання послуги, вибір послуги, заповнення шаблонів, завантаження електронних документів і замовлення.

Заявник направляє органу ліцензування електронні документи, визначені Законом та ліцензійними умовами провадження відповідного виду господарської діяльності. В особистому кабінеті заявник заповнює шаблони і / або подає файли, на які накладена ЕЦП.

Реєстрація електронних документів на порталі здійснюється в день їх надходження в разі:

  • Відповідності документів шаблонами;
  • Накладення на документ ЕЦП;
  • Підтвердження ЕЦП заявника та / або його посадових осіб, наявність підписів яких є обов’язковим для документів в паперовій формі, на умовах, встановлених статтею 3 Закону про ЕЦП;
  • Дії відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання ЕЦП.

Реєстрація супроводжується електронним підтвердженням, яке надсилається заявнику в особистий кабінет на порталі. З цього моменту електронний документ вважається отриманий органом ліцензування.

Орган ліцензування здійснює розгляд електронних документів, за результатами приймає рішення в порядку і строки, встановлені законом.

Заявника сповіщають про прийняте рішення шляхом направлення йому в особистий кабінет на порталі та розміщення на веб-сайті органу ліцензування відповідного повідомлення, на яке накладено ЕЦП керівника та / або уповноваженої особи органу ліцензування. До такого повідомленням додаються скановані копії відповідних документів – рішення про видачу ліцензії, про відмову у видачі ліцензії тощо.

Даний Порядок почне діяти через два місяці – такий термін відведений органам ліцензування для затвердження шаблонів електронних документів, а також для оприлюднення на своїх сайтах і на порталі адмінпослуг переліку документів з питань ліцензування, які подаються в електронному вигляді до органу ліцензування, їх шаблонів, адрес і контактних телефонів уповноважених посадових осіб органу ліцензування.

http://lexliga.com

 

 

Коментарі