Мінфін розробив проект наказу «Про затвердження Порядку електронного документообігу з контролюючими органами».

Документ визначає:

  • загальні вимоги електронного документообігу;
  • порядок приєднання до договору про електронний документообіг.

Передбачається, що:

1. Після накладання ЕЦП автор здійснює шифрування електронного документа, використовуючи будь-яке спеціалізоване програмне забезпечення, та надсилає його у форматі (стандарті) засобами телекомунікаційного зв’язку до адресата протягом операційного дня. Операційний день триватиме щодня з 8 до 19 години.

2. У разі якщо адресатом є контролюючий орган, то після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка.

3. За результатами автоматизованої перевірки електронного документа формується перша квитанція про отримання (неприйняття із зазначенням причини неприйняття) такого електронного документа. На першу квитанцію накладається електронна печатка контролюючого органу, здійснюється її шифрування та надсилання автору електронного документа. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в контролюючому органі.

Підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або неприйняття в контролюючому органі електронного документа є друга квитанція, у якій указуються реквізити прийнятого (зареєстрованого) або неприйнятого (із зазначенням причини) електронного документа, результати обробки в контролюючому органі: дата й час прийняття (реєстрації) або неприйняття, реєстраційний номер, дані про автора та підписувача (підписувачів) електронного документа й автора квитанції.

За наявності позитивної другої квитанції датою й часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата й час, зафіксовані в першій квитанції.

Джерело: interbuh.com.ua