Компенсація за невикористані дні відпустки: роз’яснює Мінсоцполітики

Share Button

Мінсоцполітики зауважило, що на додаткові відпустки не поширюються умови компенсації щорічних відпусток

Мінсоцполітики у листі від 19.01.2017 р. №132/0/101-17/284 нагадує, що згідно з ч. 4 ст. 24 Закону про відпустки за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою ніж 24 календарних дні.

Тобто за бажанням працівника після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, не менше ніж 24 календарних дні щорічних відпусток (основної та додаткових) за решту днів невикористаних щорічних відпусток за цей самий робочий рік може бути виплачено грошову компенсацію.

Проте Мінсоцполітики звертає увагу, що додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи, та додаткові відпустки у зв’язку з навчанням не належать до щорічних відпусток. А отже, на них не поширюються наведені вище умови компенсації щорічних відпусток.

Джерело: https://news.dtkt.ua/

Коментарі