Мінфін підкоригував порядок формування плану-графіка докуменальних планових перевірок

Share Button

Міністерство фінансів внесло зміни до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

Зміни до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків затверджено наказом Мінфіну від 27.02.2017 р. №294.

Нагадаємо, що Порядок розроблений з метою забезпечення єдиного підходу до формування щоквартального плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

Загальні положення

У Порядку тепер прописано, що річний план-графік складається, починаючи з 2018 року.

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування територіальними органами ДФС.

Окрім того, зазначено, що проекти річних планів-графіків складаються територіальними органами ДФС не пізніше 1 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. При цьому річні плани-графіки не потребують узгодження з органами державного фінансового контролю.

Порядок відбору до плану-графіка платників податків – юросіб, фінустанов, постійних представництв та представництв нерезидентів

При формуванні річного плану-графіка на наступний рік враховуватимуться показники за результатами діяльності платника податків за 9 місяців поточного року. Якщо податковим (звітним) періодом для податку на прибуток платника податків є календарний рік, то при плануванні враховуватимуться показники за попередній рік.

При включенні підприємств до плану-графіка (коригування плану-графіка) територіальним органам ДФС необхідно буде встановити наявність структурних підрозділів, дочірніх підприємств, що входять до інфраструктури платників податків – головних підприємств, та направити їх переліки не пізніше 15 числа останнього місяця поточного кварталу,  а для річного плану-графіка – до 25 листопада року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки, до відповідних територіальних органів ДФС, на обліку в яких знаходяться вказані підрозділи, для організації контрольно-перевірочних заходів, у тому числі шляхом включення їх до плану-графіка (коригування плану-графіка) у періоди, на які заплановані перевірки головних підприємств.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане в “Офіційному віснику України” № 30 (14.04.2017).

Джерело: https://news.dtkt.ua/

Коментарі