11 кроків до спрощення оподаткування: план дій Уряду на 2017 рік

Share Button

Сплата податків та зборів на єдиний рахунок, запровадження податку на виведений капітал, створення можливості подання єдиної звітності з ЄСВ і ПДФО, запровадження загального декларування доходів і витрат фізосіб, – це і не тільки в планах Уряду на 2017 рік

Розпорядженням КМУ від 03.04.2017 р. №275-р затверджено:

  • План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік;
  • Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Зокрема, в планах Кабміну на 2017 рік – економічне зростання, а саме:

– спрощення адміністрування податків;

– реформа митниці як інструменту покращення інвестиційного середовища;

– реформування та розвиток фінансового сектору;

– створення системи моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання;

– дерегуляція і розвиток підприємництва та конкуренції;

– управління державною власністю та приватизація;

– розвиток публічних закупівель;

– розвиток інновацій та реформа у сфері інтелектуальної власності;

– розвиток промислового виробництва та залучення інвестицій;

– розвиток експорту та розширення зовнішньоекономічних зв’язків;

– сприяння продуктивній зайнятості, реформа ринку праці;

– земельна реформа тощо.

В частині спрощення адміністрування податків, зокрема, передбачено:

1) запровадження системи сплати  податків та зборів на єдиний рахунок;

2) спрощення адміністрування податку на прибуток за рахунок запровадження податку на виведений капітал;

3) узгодження баз оподаткування ЄСВ і ПДФО та створення можливості подання єдиної звітності з ЄСВ і ПДФО;

4) запровадження загального декларування доходів і витрат фізичних осіб та податкового контролю за відповідністю доходів і витрат громадян з використанням непрямих методів;

5) проведення переговорів щодо внесення змін до Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з Бельгією, Францією, Іспанією, Туреччиною, Швейцарією

6) подальший розвиток електронних сервісів для платників податків, зокрема забезпечення повноцінного функціонування електронного сервісу “Електронний кабінет платника податків”;

7) створення нового органу, на який покладатиметься обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування. Зокрема, передбачено, розмежування сервісної та правоохоронної функцій ДФС, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу із злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій.

8) продовження реорганізації ДФС з метою провадження її діяльності в рамках однієї юридичної особи;

9) забезпечення проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються контролюючими  органами ДФС;

10) запровадження ведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій, що надаються ДФС в письмовій формі, з обов’язковим їх розміщенням на офіційному веб-сайті ДФС;

11) наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до рівня, передбаченого директивою ЄС.

Джерело: https://news.dtkt.ua/

Коментарі