Затверджено порядок здійснення комплексних перевірок бізнесу

Share Button

Порядок встановлює процедуру проведення планового заходу державного нагляду (контролю) комплексно – одночасно всіма органами державного нагляду, до планів яких включено суб’єкта господарювання

Кабмін постановою від 24.05.2017 р. № 350 затвердив Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), який визначає процедуру здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державного нагляду (контролю).

Нагадаємо, що 3 листопада 2016 року було внесено зміни до Закону №877 щодо лібералізації системи державного нагляду. Документом встановлено, що якщо суб’єкт господарювання на відповідний плановий період включений до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду, відповідні планові заходи здійснюються комплексно – одночасно всіма органами державного нагляду (контролю), до планів здійснення заходів яких включено суб’єкта господарювання. Також Законом було визначено, що такі комплексні планові заходи здійснюються в порядку, встановленому КМУ. Таким чином, Постанову №350 прийнято на виконання вимог законодавства.

Згідно з Порядком, комплексні заходи (далі- перевірки) здійснюються відповідно до плану, який затверджується наказом ДРС та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті не пізніше 15 листопада року, що передує плановому.

Строк здійснення комплексної перевірки не може перевищувати:

  • 10 робочих днів,
  • для суб’єктів мікро-, малого підприємництва — 5 робочих днів.

Для здійснення такої перевірки кожний орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет комплексного заходу.

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення) на здійснення заходу.

Перед початком перевірки контролери зобов’язані пред’явити керівнику госпсуб’єкта -юрособи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (ФОП або уповноваженій ним особі):

  • посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю),
  • надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

За результатами перевірки кожним органом державного нагляду (контролю) окремо складаються акти у двох примірниках.

Кожен орган держнагляду забезпечує ознайомлення суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи з відповідним актом протягом останнього дня здійснення комплексного заходу з урахуванням робочого часу суб’єкта господарювання, встановленого його правилами внутрішнього трудового розпорядку.

В останній день здійснення перевірки два примірники такого акта підписуються посадовими особами відповідного органу державного нагляду (контролю), які його здійснювали, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує такий акт із зауваженнями. Такі зауваження є невід’ємною частиною акта.

У разі відмови суб’єкта господарювання від підписання акта посадова особа такого органу вносить до цього акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається керівнику суб’єкта господарювання — юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі — підприємцю або уповноваженій ним особі) в останній день здійснення комплексного заходу, а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).

У разі відмови суб’єкта господарювання від отримання примірника акта другий примірник акта надсилається суб’єкту господарювання рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення протягом трьох робочих днів після завершення комплексного заходу.

Джерело: https://news.dtkt.ua/

 

Коментарі