Роботодавцям хочуть заборонити стягнути відшкодування за збитки працівників без їх згоди

Share Button

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає встановлення порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівником роботодавцю. Законопроектом №6662 передбачається заборонити роботодавцю стягувати із працівника відшкодування без письмового пояснення причини працівником, без дотримання строків накладення стягнення,  а також без дотримання максимальної суми відшкодування.

Передбачається, що у випадку порушення роботодавцем порядку здійснення відрахування із зарплати працівника з метою покриття шкоди, працівник матиме право повернути у судовому порядку незаконно стягнені суми.

Крім того, законопроектом пропонується дозволити відшкодовувати збитки працівником із розстроченням платежу, що, зі слів автора проекту, сприятиме захисту інтересів працівника, але водночас не порушуватиме і права роботодавця

У пояснювальні записці зазначається, що працівник є менш захищеною стороною у трудових правовідносинах порівняно із роботодавцем. А згідно зі статтями 130 та 136 КЗпП покриття шкоди працівниками в сумі, що не перевищує середнього місячного заробітку, може провадитьсь за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Але при тому, про необхідність отримати на це згоду працівника у цій статті не йдеться.

На сьогодні процедура накладення стягнення не зобов’язує роботодавця отримати пояснення від працівника, а отже роботодавець може накладати стягнення та відраховувати збитки із зарплати працівника без з’ясування дійсних причин та доведення вини працівника. Таким чином, ці статті створюють можливість для роботодавця грубо порушувати принцип презумпції невинуватості працівника та вирішувати питання про здійснення відрахувань із зарплати працівника одноосібно та без отримання будь-яких пояснень з боку працівника.

 

http://protokol.com.ua.

Коментарі