Підвищиться контроль за аудиторами на фондовому ринку

Share Button

Данне положення передбачено проектом рішення НКЦПФР «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, на даний час існує необхідність у вирішенні проблеми недостатнього розкриття учасниками ринків капіталу фінансової інформації, у тому числі й інформації про аудиторські висновки (звіти). Це, в свою чергу, не дає змоги Комісії, при здійснені своїх обов’язків, забезпечити належний захист прав інвесторів, які є клієнтами учасників ринків капіталу, від неефективності, нестабільності та фінансової нестійкості таких учасників.

Діючі вимоги нормативно-правових актів НКЦПФР, якими передбачено розкриття фінансової інформації та інформації про аудиторські висновки (звіти) щодо фінансової звітності, не в повній мірі дозволяють здійснити оцінку якості аудиту та розкриття фінансової інформації учасниками ринків капіталу.

Враховуючи це, метою нового документу Комісії є вдосконалення системи контролю за якістю аудиторських висновків (звітів) щодо фінансової звітності учасників ринку цінних паперів.

Проектом пропонується внесення змін до нормативно-правових актів, які регламентують порядок складання та розкриття інформації учасниками фондового ринку в частині включення обов’язкових відомостей про аудитора, аудиторську фірму, свідоцтво про відповідність системи контролю якості, аудиторський висновок (звіт) річної фінансової звітності та подання їх в єдиному форматі. Більш детально – у проекті рішення НКЦПФР «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

http://finpost.com.ua

Коментарі