Застосування подвійного підпису документів захистить краще, ніж печатка

Share Button

Печатки більше не обов’язкові: почав діяти відповідний закон. Це спростить ведення бізнесу, однак підприємцям варто зважати на можливі ризики й обрати індивідуальні заходи для їх мінімізації.

Що змінилося
19 липня набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами — підприємцями». У пояснювальній записці до відповідного проекту необхідність скасування печаток обґрунтовувалася тим, що їх дедалі легше підробити.
Із законодавства вилучається вимога про обов’язкове використання печаток, а також можливість визнання документа (угоди, правочину) недійсним (неукладеним, невчиненим) у зв’язку з відсутністю відбитка печатки.
Суб’єкт господарювання має право використовувати печатку, але це не є обов’язковим. Наявність або відсутність її відбитка на документі не створює юридичних наслідків. Закон також установлює, що виготовлення, продаж або придбання печаток здійснюється без отримання будь-яких документів дозвільного характеру.

Крім того, встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності печатки на офіційному документі.

Мінімізація ризиків
У багатьох країнах світу використання печаток уже давно вважається пережитком минулого і не є обов’язковою умовою посвідчення документів. За висновками експертів, альтернативою є застосування подвійного підпису.
Це досить поширене явище в компаніях з іноземними інвестиціями, а також у банківському секторі. Підписання документів двома особами зменшує ризики підроблення, водночас забезпечує більш кваліфікований підхід до прийняття рішень.
Обов’язковість підписання документів кількома особами закріплюється в статутах підприємств або у внутрішніх положеннях чи інструкціях. Право представляти компанію може бути надано згідно з довіреністю також двом особам, які можуть діяти тільки спільно. Запровадження процедури подвійного підписання документів (за відсутності печатки) мінімізує випадки можливої підробки.
Оскільки ніякого законодавчого регулювання відповідних процедур ще немає, більшість компаній прописують використання подвійного підпису на власний розсуд. Утім, про це варто інформувати публічно, особливо в разі співпраці з іншими компаніями.
Таким чином, відміна печаток, можливо, дійсно є умовою для спрощення ведення господарської діяльності. Проте українські компанії мають бути готовими до виникнення проблем. Кожне підприємство повинне індивідуально підходити до цього питання, зваживши всі можливі ризики, та обрати для себе найбільш оптимальний варіант роботи.

 

http://zib.com.ua.

Коментарі