ЩО НОВОГО У ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ПОДАТКОВІ БОРГИ?

Share Button

Створюючи заборгованість перед бюджетом, платники податків фактично самовільно отримують кредит від держави. Причому така операція, на відміну від стандартного кредитування, не є добровільною з обох сторін. Тож, держава поставлена перед фактом непогодженого використання суспільних коштів, – наголошує в. о. заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві Леся БРИЦЬКА.

Податкова заборгованість є проблемою соціально-економічною, адже заборгованість зі сплати податків створює брак бюджетних надходжень, що веде до скорочення потенційних можливостей держави здійснювати вкладення в економіку та нарощування людського капіталу. Останнє є одним із чинників розвитку деформацій ринку у масштабах країни та послаблення національних позицій у міжнародній конкуренції. Наявність податкової заборгованості у будь-якому розмірі – це негативне суспільне явище, що порушує права всіх громадян, позбавляючи державу джерел фінансування їхніх потреб.

Що ж робити, аби зменшити податкову заборгованість суб’єктів господарювання? З одного боку необхідно проводити роз’яснювальну роботу стосовно актуальних змін законодавства, які регулюють ці питання, розповідати про наслідки та відповідальність, з іншого – удосконалювати механізми й підходи роботи підрозділів, що покликані ці борги скорочувати.

Закон України № 1797 від 21.12.2016 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» ввів деякі новації в питаннях, пов’язаних із податковим боргом.

Податковий борг є ніщо інше, ніж несплачена у встановлені Податковим кодексом строки узгоджена сума грошового зобов’язання. Структура податкового боргу складається із грошового зобов’язання, штрафних санкцій і пені.

Згідно зі змінами у законодавстві, запровадженими Законом № 1797, змінилось визначення поняття пені, під якою мається на увазі сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань у встановлених випадках та несплачену у встановлені законодавством терміни.

На сьогодні пеня нараховується у разі несплати: при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами  податкової перевірки; при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних з проведенням перевірок; при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом.

Для розрахунку пені використовується величина річної облікової ставки Національного банку України, що діє станом на кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення податкового боргу. Крім того, згідно із законодавчими змінами, нарахування пені здійснюється на суму грошового зобов’язання (включаючи суму штрафних санкцій). Раніше нарахування пені здійснювалося на суму податкового боргу.

Серед важливих новацій – збільшення мінімальної суми податкового боргу (з двадцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), менше якої податкова вимога не надсилається. Трикратне збільшення законодавчо закріпленого мінімального порогу суми податкового боргу, нижче якої не застосовуються заходи стягнення, спрямоване на послаблення адміністративного тиску на платників податків.

Серед позитивних новацій для платників – започаткування реєстру заяв про розстрочення або відстрочення сплати грошових зобов’язань. Згідно зі змінами обов’язок щодо супроводження такого реєстру покладено на Державну фіскальну службу України. Вказаний реєстр знаходитиметься у відкритому доступі, щоденно оновлюючись, розміщуватиметься на офіційному веб-порталі ДФС України.

Стосовно удосконалення роботи підрозділів фіскальної служби з погашення податкового боргу, то необхідно зазначити, що в ДФС відбулась оптимізація структури територіальних органів. На рівні податкових інспекцій залишилися виключно сервісні функції, а всі інші перейшли на рівень Головного управління ДФС у м. Києві. Саме тому всі підрозділи погашення податкового боргу в податкових інспекціях столиці були приєднані до підрозділу в Головному управлінні ДФС у м. Києві, де створено єдине Управління погашення податкового боргу.

Очікується, що у своїй діяльності об’єднаний підрозділ з погашення податкового боргу поліпшить якість взаємодії з платниками податків, зекономить їхній час при погодженні та прийнятті рішень, оптимізує взаємодію з органами державної влади, покращить контроль за ефективністю використання працівниками робочого часу.

 

Довідково. За 2016 рік до бюджету, в рахунок погашення податкового боргу, спрямовано 1 млрд. 222 млн. гривень, що на 253 млн. (або на 26 %) більше, ніж за 2015 рік.