КРЕДИТНІ СПІЛКИ ОТРИМАЮТЬ НОВИЙ ЗАКОН

Share Button

Фінансовий Комітет Верховної Ради рекомендує Парламенту прийняти за основу законопроект «Про кредитні спілки». Відповідна Постанова зареєстрована у ВРУ.

Проект закону (реєстраційний №6405) був поданий групою народних депутатів. Як зазначається у висновку Комітету, документ покликаний забезпечити єдине розуміння підходів до принципів діяльності кредитної спілки, удосконалення і розширення напрямів її господарської діяльності, забезпечення прозорості та стабільності ринку взаємного кредитування.

Метою реалізації законопроекту є забезпечення гармонізації нормативно-правових актів, запровадження єдиних термінів та понять, підвищення якості державного регулювання діяльності кредитних спілок.

Проектом закону передбачено, що членами кредитної спілки, створеної за територіальною ознакою, можуть бути, окрім фізичних осіб, фермерські господарства, кооперативи, професійні спілки зі статусом первинних або місцевих, релігійні організації, за умови, що вони мають місцезнаходження в межах адміністративно-територіальної одиниці, проживання на території якої є ознакою членства фізичних осіб у кредитній спілці.

Це дозволить вищезазначеним юридичним особам та організаціям бути членами кредитних спілок, що, у свою чергу, має на меті розширити їм доступ до кредитних ресурсів з подальшим їх спрямуванням на розвиток малого підприємництва, фермерства, самоорганізації міських та сільських громад.

Документом передбачений механізм ліквідації кредитної спілки (за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, Уповноваженого органу, суду), а також віднесення Уповноваженим органом кредитної спілки до категорії проблемних та неплатоспроможних.

З метою захисту прав і законних інтересів вкладників кредитних спілок та зміцнення довіри до кредитної кооперації України законопроектом передбачений концептуальний напрямок щодо приєднання кредитних спілок до системи гарантування вкладів фізичних осіб. Але, враховуючи те, що механізм та умови взаємодії учасників із ФГВФО визначається Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», положення законопроекту, які стосуються гарантування, відтерміновані до прийняття змін до цього Закону, що врегулюють гарантування вкладів у кредитних спілках.

Участь кредитних спілок у Фонді гарантування вкладів забезпечить функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб – членів кредитних спілок згідно Директив Європейського Союзу та виведення неплатоспроможних кредитних спілок з ринку.

Особливості участі кредитних спілок в системі гарантування вкладів фізичних осіб мають визначатися Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Крім того, документом передбачена можливість за рішенням Уповноваженого органу всеукраїнським асоціаціям кредитних спілок набувати статусу саморегулівних організацій кредитних спілок – членів асоціації.

Також законопроектом пропонується внесення змін до деяких нормативно–правових актів, зокрема до Господарського кодексу України, законів «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про фермерське господарство» з метою забезпечення гармонізації нормативно-правових актів, запровадження єдиних термінів та понять.

Джерело: http://finpost.com.ua/news/5107
@ FinPost