ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ у разі постачання на митну територію України товарів і послуг

Share Button

ЩОДО ПОРЯДКУ ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ у разі постачання на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні

Головне управління ДФС у м. Києві нагадує, що порядок звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1240 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №1240) визначає процедуру звільнення від оподаткування та перелік операцій, що підлягають звільненню від оподаткування.

Пунктом 6 Порядку №1240 визначено, що відшкодування сум податку на додану вартість здійснюється лише за наявності: товарних чеків – у разі придбання товарів за готівку; податкових накладних – у разі придбання товарів за безготівковим рахунком; податкової накладної та документів, що засвідчують факт надання послуг, – у разі оплати послуг.

Пунктом 201.1 ст. 200 Податкового кодексу України від (далі – ПКУ) передбачено зобов’язання на дату виникнення податкових зобов’язань складання та реєстрації платником податку податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством.

Форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (п. 201.2 ст.201 ПКУ).

Відповідно до п. 10 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (зі змінами та доповненнями, далі – Порядок № 1307), податкова накладна складається в порядку, передбаченому пунктом 2 Порядку №1307, у разі постачання для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами, товарів з оплатою у безготівковій формі та послуг, операції з постачання яких відповідно до пункту 197.2 статті 197 розділу V Податкового кодексу України звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

У верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка «X» та зазначається тип причини 12. При цьому у графі «Отримувач (покупець)» зазначається найменування юридичної особи (дипломатичної місії) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (особи з числа дипломатичного персоналу та членів їх сімей), а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «200000000000».

Така податкова накладна складається в електронній формі, обов’язково реєструється в ЄРПН та видається за вибором  отримувача (покупця) в один з таких способів: або надсилається в електронному вигляді, або надається у паперовому вигляді шляхом її друкування.

Відповідно до п. 201.10. ст.201 ПКУ з 01.01.2017 року реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

– для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

– для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в ЄРПН, в якій загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 ПКУ протягом 365 календарних днів, що наступають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування.

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції  відповідно до статті 120 1 ПКУ, а саме  пунктом 120 1.1 цієї статті визначено,  що порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:

– 10 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, – у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;

– 20 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, – у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

– 30 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, – у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

– 40 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, – у разі порушення строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу штрафні санкції, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних / розрахунків коригування згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу.

У разі реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної до початку проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог цього Кодексу щодо своєчасності реєстрації таких документів в Єдиному реєстрі податкових накладних, штрафні санкції, передбачені пунктом 120 1.2 цієї статті, не застосовуються.

Відповідно до п.120 1.3.  ст. 120 ПКУ допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, – тягне за собою накладення на платника податку – продавця штрафу в розмірі 170 гривень та зобов’язання виправити такі помилки.

Невиконання податкового повідомлення-рішення контролюючого органу з попередженням про необхідність виправлення платником податків – продавцем зазначених в абзаці першому цього пункту помилок протягом 10 календарних днів, наступних за днем його отримання, – тягне за собою накладення на такого платника податку штрафу в розмірі відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній,  у разі невиправлення помилок у відповідний термін, а саме:

– 10 відсотків протягом 15 календарних днів;

– 20 відсотків у строк від 16 до 30 календарних днів;

– 30 відсотків у строк від 31 до 60 календарних днів;

– 40 відсотків у строк від 61 до 90 календарних днів;

– 50 відсотків у строк від 91 до 120 календарних днів;

– 60 відсотків у строк від 121 до 150 календарних днів;

– 70 відсотків у строк від 151 до 180 календарних днів;

– 100 відсотків після спливу 181 календарного дня.

Відповідно до п.п.78.1.9. п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав, а саме щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування у разі ненадання таким платником податків протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається інформація із скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит.

Виправлення помилки, допущеної в полі «ІПН покупця» податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, а саме а саме в графі  «Отримувач (покупець)» зазначено «Неплатник», а не «Представництво/Посольство» та  вказано ІПН «100000000000», замість «200000000000». здійснюється відповідно до п.192.1 ст. 192 ПКУ наступним чином:

1) продавець повинен скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної з урахуванням таких особливостей:

– у заголовній частині зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної з помилкою (тобто з помилковим ІПН 100000000000), а в табличній частині зазначається зі знаком «-» обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були зазначені в податковій накладній;

– у полі «Дата складання» зазначається дата складання податкової накладної із «невірним» ІПН 100000000000;

2) такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН продавцем;

3) продавець повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН другу податкову накладну із урахуванням таких особливостей:

– реквізити заголовної частини зазначаються без помилок, тобто у полі «ІПН покупця» зазначається правильний ІПН 200000000000 покупця та Отримувач – назва відповідного Представництва чи Поольства.

– у полі «Дата складання» зазначається дата виникнення податкових зобов’язань продавця, тобто дата складання податкової накладної із «невірним» ІПН 100000000000;

– такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної із «невірним» ІПН покупця;

– в табличній частині такої податкової накладної зазначаються обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були зазначені в податковій накладній із «невірним» ІПН.

Якщо в період з дати складання податкової накладної із «невірним» ІПН до дати фактичного складання другої податкової накладної (із неправильним ІПН) відбулася зміна суми компенсації вартості зазначених у податковій накладній з «невірним» ІПН товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, то у другій податковій накладній не допускається зазначення показників з урахуванням таких змін.

У такому випадку складається розрахунок коригування до другої податкової накладної, в якому відображається відповідне коригування кількісних і вартісних показників.

Таким чином, виправлення ІПН покупця можливо лише у випадку, коли з дати складання податкової накладної із «невірним» ІПН покупця не минуло 365 календарних днів, тобто друга податкова накладна (з правильним ІПН) може бути зареєстрована не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати її складання, що зазначена в такій податковій накладній. У випадку, коли з дати складання податкової накладної, в якій зазначено «невірний» ІПН покупця, минуло 365 календарних днів, можлива лише реєстрація розрахунку коригування (за умови якщо з дати його складання також не Фминуло 365 календарних днів) з «невірним» ІПН, при цьому друга податкова накладна (з правильним ІПН) не може бути зареєстрована в ЄРПН, оскільки в такій накладній зазначається дата складання податкової накладної із «невірним», ІПН тобто дата виникнення податкових зобов’язань продавця.

 

 

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки!

Головне управління ДФС у м. Києві нагадує, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується фізичними особами протягом 60 днів з моменту вручення податкового повідомлення-рішення.

Крім того, якщо платники не отримали такого повідомлення, але вони є власниками нерухомості, загальна площа якої перевищує пільгову, а саме: для квартир незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів, для житлових  будинків до 120 кв. метрів, у разі одночасного перебування у власності квартир/квартири та житлового будинку/будинків – 180 кв. метрів, вони можуть звернутися до податкових органів для звірки.

У разі, якщо громадянин не проведе звірку, то дані щодо кількості об’єктів житлової нерухомості, розміру загальної площі таких об’єктів вважатимуться вірними.

Довідково:

Головне управління ДФС у м. Києві

04116, Київ, вул. Шолуденка, 33/19, тел./факс 461-77-30

www.kyiv.sfs.gov.ua, E-mail: kyivpress@sfs.gov.ua

Цілодобова телефонна лінія ДФС України «Пульс» – 284-00-07

Консультаційний центр ГУ ДФС у м. Києві – 461-77-00