ДФС про зміни до Положення про ведення касових операцій. ВІДЕО

Share Button

Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 №148  затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Постанова була оприлюднена на сайті НБУ 4 січня та набрала чинності 5 січня.

1. Оприбуткування готівки в касах (пункти 11 та 12 Положення)

Змінилось визначення «оприбуткування готівки».

Починаючи з 5 січня оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств/відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги/застосуванням РРО та КОРО (у разі застосування КОРО без застосування РРО), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів/фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій) – саме так вказано у пункті 11 Положення.

І ще важливе – тепер установа/підприємство зобов’язане розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства на підставі Положення №148, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів [внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку].

А для відокремлених підрозділів установи/підприємства порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється та доводиться внутрішніми документами установи/підприємства. Розроблений порядок повинен відповідати вимогам цього Положення та не суперечити законодавству України.

_____________________________________________________________________

2. Граничні суми готівкових розрахунків

Вони залишились без змін, тобто:

  • між підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – у розмірі 10 000 гривень;
  • між підприємством (підприємцем) та фізичною особою протягом одного дня – у розмірі 50 000 гривень;
  • між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню – у розмірі 50 000 гривень.

Новацією є те, що вказана норма прямо передбачена в Положенні (пункти 6 та 7), а до 5 січня містилась лише у постанові Національного банку №210. Остання втратила чинність згідно постанови №148.

І підводячи риску з питання готівкових розрахунків, зауважу, що наведені вище обмеження, не стосуються:

  1. розрахунків суб’єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами;
  2. добровільних пожертвувань та благодійної допомоги;
  3. використання готівки, виданої на відрядження.

_______________________________________________________________________

3. Про форми касових документів, які необхідно використовувати 

Зверніть увагу (і з цього приводу багато запитань), що Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджені нові типові форми касових документів, а саме:

Тож починаючи з 5 січня суб’єкти господарювання повинні використовувати для оформлення касових операцій касові документи, які  відповідають вимогам типових форм, затверджених Постановою № 148.   Відповідна позиція Державної фіскальної служби України з даного приводу міститься у ЗІР, категорія 109.15 – відповідь на запитання «Чи мають право СГ використовувати касові документи, форми яких не затверджені постановою Правління НБУ від 29 грудня 2017 року № 148?».

________________________________________________________________________

4 . Про ліміт каси для ФОП

У зв’язку з запитаннями підприємців, звертаю увагу на пункт , де зазначено, що банкам і фізичним особам-підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.

Також нормами Положення №148 передбачено зокрема:

  • здавання готівкової виручки (готівки) до банку через підприємства, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації;
  • застосування ЕЦП юридичної особи під час надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб’єктами електронної взаємодії;
  • покладення функцій касира на працівника іншого підприємства, залученого на підставі укладеної угоди на надання послуги з надання персоналу.

Начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту головного управління ДФС у Черкаській області Владислав Юрійович Білоус

Коментарі