Документи, що набрали чинності з 20.03 по 27.03.2018

Share Button

Хто нормативних актів не знає, той в халепи потрапляє. Тож пропонуємо ознайомитись з оглядом документів, що набрали чинності з 20 по 27 березня 2018 року.

20 березня 2018 року

Набрали чинності наказ Мінфіну України від 16.01.2018 р. № 8 та рішення НКЦПФР від 16.01.2018 р. № 2, якими затверджено Зміни до Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента, затвердженої наказом Мінфіну України від 22.11.2011 р. № 1484, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2011 р. № 1689.

Зокрема, встановлено, що документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними за межами України, є звіт торговця цінними паперами, який формується на базі звіту іноземної інвестиційної фірми, та інші документи (за наявності).


Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 173, якою внесено зміну до п. 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого власною постановою від 23.02.2011 р. № 138.

Передбачено установити, що частина чистого прибутку (доходу), яка відраховується державними та казенними унітарними протезно-ортопедичними підприємствами, віднесеними до сфери управління Міністерства соціальної політики, до державного бюджету за відповідний період, визначається в розмірі 40 % за умови спрямування ними 35 % чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності до спеціальних цільових фондів, створення яких передбачено статутами зазначених підприємств. Використання 35 % вивільненого чистого прибутку (доходу) підлягає аудиту в установленому законодавством порядку.


Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 159, якою внесено зміну до п. 16 переліку органів ліцензування, затвердженого власною постановою від 05.08.2015 р. № 609, згідно з яким Держпродспоживслужба може також здійснювати виробництво ветеринарних препаратів.

21 березня 2018 року

Набрав чинності Закон України від 21.12.2017 р. № 2266-VIII, яким внесено зміни до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» щодо відновлення можливостей розвитку малого та середнього бізнесу з використанням позикового фінансування на території проведення антитерористичної операції.

Зокрема, передбачено, що положення частини першої ст. 9 Закону, крім зупинення дії ст. 40 (у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти) Закону України «Про іпотеку», не поширюються на нерухоме майно фізичних осіб — підприємців, юридичних осіб — суб’єктів малого і середнього підприємництва, місцем розташування якого є територія проведення АТО, крім населених пунктів згідно з переліками, оформлене в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов’язань за договорами, укладеними після 01.01.2018 р., або за договорами, до яких після 01.01.2018 р. за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій.


Набрав чинності Закон України від 08.02.2018 р. № 2288-VIII, яким внесено зміни до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Зазначено, що у разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні — у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які пред’являються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян.

У разі відсутності можливості розміщення зазначених військовослужбовців у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини та сімейних гуртожитках військова частина зобов’язана орендувати для військовослужбовців та членів їх сімей жиле приміщення або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення. Для військовослужбовців офіцерського складу у разі відсутності службового жилого приміщення військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовців та членів їх сімей або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення. Розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайм (найом) ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України.


22 березня 2018 року

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 117, якою затверджено:

  • Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
  • Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації;
  • Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.

Передбачено установити, що платники ПДВ, у яких до 01.12.2017 р. зупинено реєстрацію ПН/РК в ЄРПН відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу, що діяв до набрання чинності Законом України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII, та які станом на 01.12.2017 р. не подали пояснень і копій документів до таких ПН / РК, мають право протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій ПН/РК, подати пояснення і копії документів до таких ПН/РК на розгляд комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, порядок роботи яких затверджується вищезазначеною постановою.

Визнано такими, що втратили чинність, власні постанови від 29.03.2017 р. № 190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації» та від 04.07.2017 р. № 485 «Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».


27 березня 2018 року

Набрав чинності наказ Мінсоцполітики України від 01.02.2018 р. № 125, яким затверджено форму звітності ДСДіД «Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд» та Інструкцію щодо її заповнення.

Передбачено, зокрема, що форму звітності ДСДіД «Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд» складають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення), крім м. Києва, рад, центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Звіт подають:

до 15 липня станом на 1 липня та до 25 січня станом на 1 січня наростаючим підсумком — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення), крім м. Києва рад, центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій;

до 25 липня станом на 1 липня та до 5 лютого станом на 1 січня наростаючим підсумком — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій Мінсоцполітики України та головним управлінням статистики в областях та місті Києві;

до 10 серпня станом на 1 липня та до 25 лютого станом на 1 січня звітного періоду наростаючим підсумком — Мінсоцполітики України, Державній службі статистики України.


Набрав чинності Закон України від 08.02.2018 р. № 2279-VIII, яким внесено зміни до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Зокрема, передбачено, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб.

Коментарі