Документи, що набрали чинності з 2 по 8 травня 2018 року

Share Button

Незнання нормативних актів не звільняє від відповідальності. Для уникнення порушень інтернет-портал «РоботодавецЬ» пропонує вам ознайомитись з оглядом документів, що набрали чинності з 2 по 8 травня 2018 року.

2 травня

Набрала чинності постанова Правління Пенсійного фонду України від 21.02.2018 р. № 4-2якою затверджено Порядок розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування.

Визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску у період до внесення змін до Звіту про суми нарахованої зарплати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування до органів доходів і зборів здійснюється Пенсійним фондом України з використанням показників звіту щодо нарахування єдиного внеску за пільговими розмірами.

3 травня

 Набрала чинності постанова Кабміну України від 25.04.2018 р. № 307,якою внесено зміни до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого власною постановою від 23.07.2014 р. № 280.

Змінами передбачено, що Пенсійний фонд України формує та веде реєстр платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у складі реєстру застрахованих осіб. А також організовує обмін відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю, з Держпраці та ДФС.

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 306, якою, зокрема, затверджено Порядок встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я.

Зазначений Порядок визначає процедуру встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я, одержаними особами від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння  на території проведення АТО до 01.12.2014 р., а з 01.12.2014 р. — на території проведення АТО, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), під час проведення АТО.

Дія Порядку поширюється також на осіб, яким встановлена інвалідність внаслідок ушкодження здоров’я на території проведення АТО до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб».

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 320якою внесено зміни до Порядку здійснення держконтролю на автомобільному транспорті, затвердженого власною постановою від 08.11.2006 р. № 1567. 

Документом передбачено, що рейдова перевірка проводиться групою посадових осіб Укртрансбезпеки у кількості не менш як 2 особи.

Габаритно-ваговий контроль проводиться однією посадовою особою Укртрансбезпеки у разі залучення до рейдової перевірки посадових осіб відповідного підрозділу Національної поліції, Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укртрансбезпеки та власника (балансоутримувача) пункту габаритно-вагового контролю, а також посадових осіб органу місцевого самоврядування та/або місцевої держадміністрації.

Під час проведення рейдової перевірки можливе:

  1. застосування спеціалізованих автомобілів, на яких розміщений напис «Укртрансбезпека»;
  2. використання спеціального обладнання, призначеного для перевірки дотримання водіями норм режиму праці та відпочинку, встановлених законодавством України та Європейською угодою;
  3. здійснення габаритно-вагового контролю;
  4. використання засобів аудіо- та відеотехніки для запису процесу перевірки;
  5. використання пристроїв для копіювання, сканування з метою збору інформації, що свідчить про правопорушення.

Крім того, зміни внесено до власної постанови від 20.05.2013 р. № 422 «Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів» і до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого власною постановою від 11.02.2015 р. № 103.

4 травня

Набрав чинності наказ Мінагрополітики України від 16.03.2018 р. № 142, яким внесено зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого власним наказом від 26.12.2011 р. № 772.

Встановлено, що одним із джерел інформації для показника «Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки» є кредитові обороти за субрахунком 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів», на який зараховується бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до ст. 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Набрав чинності наказ Мінагрополітики України від 26.03.2018 р. № 158.

Документом затверджено Перелік харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому держконтролю.

Набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 02.05.2018 р. № 47якою внесено зміни до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок, затвердженого власною постановою від 17.07.2001 р. № 276.

Змінами передбачено, що планові інспекційні перевірки об’єктів здійснюються відповідно до затвердженого Правлінням Нацбанку плану інспекційних перевірок, складеного на підставі ризик-орієнтованого підходу.

Набрав чинності наказ Мінагрополітики України від 26.03.2018 р. № 160.

Документом визнано таким, що втратив чинність, власний наказ від 23.02.2005 р. № 76, яким затверджувався Порядок подання документів, що підтверджують цільове використання коштів фінансової підтримки, наданої фермерським господарствам.

5 травня

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 318, якою внесено зміну до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої власною постановою від 04.10.95 р. № 786.

Зокрема, передбачено, що розмір річної орендної плати у разі оренди музичних інструментів Державної колекції музичних унікальних (смичкових) інструментів України встановлюється за згодою сторін, але не менш як 1,2 % вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки для учнів та студентів закладів вищої освіти та не менш як 1,8 % вартості орендованого майна за результатами такої оцінки – для професійних творчих працівників.

Набрали чинності наказ Мінагрополітики України від 16.03.2018 р. № 143 та рішення НАЗК від 16.03.2018 р. № 406, якими затверджено Порядок надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб Національному агентству з питань запобігання корупції.

Суб’єктами інформаційних відносин є Держгеокадастр та Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Цей Порядок визначає правила автоматизованого обміну між Держгеокадастром та НАЗК інформацією, необхідною для контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 313, якою передбачено утворити Координаційну раду з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року (далі — Координаційна рада) та затверджено Положення про зазначену Координаційну раду.

Координаційна рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну України, утвореним на період до 2030 р. для забезпечення узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з формування та реалізації держполітики у сфері поводження з відходами.

Одним із основних її завдань є координація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері поводження з відходами відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 820, та підготовки Національного та регіональних планів управління відходами.

Набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 03.05.2018 р. № 49, якою затверджено Зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого власною постановою від 30.06.2016 р. № 351.

Встановлено, що банк під час розрахунку розміру кредитного ризику приймає вартість застави, яка є прийнятним забезпеченням за умови її належності до переліку забезпечення та одночасного дотримання, зокрема, принципу належного захисту банком своїх інтересів як кредитора. Цей принцип передбачає, що банком ужито адекватних заходів зі стягнення та/або реалізації предметів застави шляхом використання його прав, що забезпечують дотримання принципу безперешкодного стягнення майна відповідно до пп. 1 п. 107 розділу X зазначеного Положення. Дія цього принципу поширюється на предмети, що є заставою за непрацюючими активами.

Набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 03.05.2018 р. № 48, якою затверджено Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого власною постановою від 14.10.2004 р. № 483.

Тепер зміни до ліцензії, дублікат змін до ліцензії видаються власнику ліцензії лише після оплати ним послуг з їх видачі в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Нацбанку з питань затвердження тарифів на послуги, що надаються Нацбанком.

Визначено, що Нацбанк у випадку ліквідації/скасування державної реєстрації/скасування акредитації власника ліцензії не повідомляє про анулювання ліцензії власника ліцензії та контролюючий орган.

6 травня

Набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 04.05.2018 р. № 50, якою затверджено Положення про Кредитний реєстр Національного банку України.

Передбачено, що Кредитний реєстр — інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання та поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за такими операціями, аналіз і класифікацію кредитів.

Учасниками Кредитного реєстру є Нацбанк, банки України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі делегування їй повноважень стосовно банків, щодо яких Нацбанк прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.

Обмін інформацією щодо Кредитного реєстру між його учасниками здійснюється з використанням он-лайн сервісів, розміщених на зовнішніх веб-ресурсах Нацбанку.

Формування Кредитного реєстру здійснюється на підставі даних, що подаються банками у формі статистичної звітності № 601 «Звіт про кредитні операції банку з боржником — фізичною/юридичною особою», визначеною Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими власною постановою від 01.03.2016 р. № 129.

8 травня

Набрало чинності розпорядження Нацкомфінпослуг від 15.03.2018 р. № 350, яким внесено зміну до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 р. № 41.

Відтепер технічні та програмні засоби ведення Державного реєстру фінансових установ не повинні забезпечувати зберігання інформації про фінансову установу протягом п’яти років з дати виключення інформації про фінансову установу із зазначеного Реєстру та передачі реєстраційної справи до державної архівної установи.

За матеріалами “Вісника. Офіційно про податки”

Коментарі