Маєте податковий борг? Як податківці можуть змусити сплатити його в короткі строки

Share Button

Доволі часто виникають ситуації, коли у «фінансово здорових» та стабільних підприємств виникає заборгованість перед бюджетом зі сплати податків, зборів та платежів, що контролюються органами ДФС. У процесі спілкування з ними інколи з’ясовується, що аж ніяк не всі платники податків знають або хоча б усвідомлюють наслідки такої заборгованості.

 

На жаль, чинне законодавство дає контролюючим органам не так уже й багато інструментів і повноважень для примусового стягнення боргу. Органи Державної виконавчої служби, наприклад, мають у цій сфері набагато більше можливостей. Контролюючим органам майже завжди доводиться відстоювати свою правоту у судах. Не так давно надано можливість стягувати борг за самостійно задекларованими грошовими зобов’язаннями, який становить понад 5 млн грн, з рахунків платників податків у банках на підставі рішення керівника контролюючого органу, прийнятого згідно з п. 95.5 ПКУ. При цьому слід зауважити, що всі подальші заходи, передбачені зазначеною статтею, — погашення боргу за рахунок майна чи дебіторської заборгованості — проводяться лише через суд.

Контролюючі органи враховують законодавчі обмеження і постійно напрацьовують різноманітні методи, які б стимулювали боржників передбачати у своїх фінансових планах кошти на погашення податкового боргу

Наприклад, існує механізм, який дає змогу в максимально короткі строки змусити платника податків погасити борг перед бюджетом.

Зверніть увагу, що відповідно до ст. 91 ПКУ в разі виникнення податкового боргу керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу за місцем реєстрації підприємства в той самий день призначається податковий керуючий, який відповідно до цієї статті та Порядку №529 проводить опис майна (насамперед ліквідного) в податкову заставу. У першу чергу проводяться оцінка діяльності та аналіз специфіки функціонування підприємства-боржника, за результатами яких податковим керуючим обирається насамперед ліквідне майно, як правило, товари або продукція, які не мають ознак індивідуальності, визначених суттєвих відмінностей та найбільше реалізовуються підприємством при веденні своєї господарської діяльності. Опис такої продукції може здійснюватись як на підставі даних, наданих платником, так і відповідно до звітності, наявної в органах ДФС.

Відповідно до ст. 92 ПКУ платник податків зберігає право користуватися майном, що перебуває у податковій заставі, з урахуванням обмежень, передбачених цією статтею, та може реалізовувати його лише за згодою контролюючого органу, замінивши його на інше ліквідне майно такої або більшої вартості. У разі якщо податковим керуючим описано готову продукцію, то боржник має право відчужувати таке майно без згоди контролюючого органу за кошти за цінами, що не є меншими ніж звичайні, та за умови, що кошти від такого відчуження спрямовуватимуться в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати, ЄСВ та/або погашення податкового боргу.

Слід зауважити, що така реалізація постійно моніториться податковими керуючими Офісу великих платників ДФС та в разі встановлення відчуження описаного майна без згоди контролюючого органу до підприємства згідно зі ст. 124 ПКУзастосовується штраф у сумі 100 % суми відчуження.

Крім того, відповідно до п. 92.2 ПКУ у разі відчуження або оренди (лізингу) майна, яке перебуває у податковій заставі, платник податків за згодою контролю­ючого органу зобов’язаний замінити його іншим майном такої самої або більшої вартості. Зменшення вартості заміненого майна допускається тільки за згодою контролюючого органу за умови часткового погашення податкового боргу.

За матеріалами Вісника. Офіційно про податки
Коментарі