Як заповнювати додатки 2 та 3 до декларації з ПДВ: важливі нюанси

Share Button

ДФСУ в індивідуальній консультації від 22.08.2018 р. №3664/6/99-95-42-03-15/ІПК пояснила, як заповнювати додатки 2 та 3 до декларації з ПДВ в разі формування від’ємного значення податку.

Заповнення додатка 2 до декларації з ПДВ

Додаток 2 «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» (далі – додаток 2) подається при заповненні рядка 21 декларації.

При заповненні додатка 2 до декларації в графах 2, 3 заголовної частини вказується звітний (податковий період), у якому виникла сума від’ємного значення ПДВ у такому форматі:

  • дві цифри місяця (наприклад – 01, 02, 03 тощо, або квартал – І, II, III, IV),
  • чотири цифри року (наприклад – 2017 тощо).

При заповненні таблиці 1 додатка 2 слід враховувати значення рядка 21 (сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду) декларації. Графи таблиці 1 додатка 2 заповнюються у хронологічному порядку виникнення сум від’ємного значення, відображеного у графі 4 (сума усього) таблиці 1 додатка 2, починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

В графі 5 зазначається з графи 4 та сума від’ємного значення (що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду), яка отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався.

Значення графи 4 додатка 2 повинно відповідати сумарному значенню рядка 21 декларації та залишку суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ станом на 1 липня 2015 року, на яку було збільшено:

  • значення реєстраційної суми, визначеної п. 200-1.3 ПКУ,
  • суму від’ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року/ІІІ квартал 2015 року.

При формуванні від’ємного значення на підставі податкового повідомлення-рішення, яким збільшено залишок від’ємного значення, в графі 2 таблиці 1 додатка 2 зазначається місяць та рік в якому складено ППР.

При від’ємному значенні різниці між сумою ПЗ звітного (податкового) періоду та сумою ПК такого звітного (податкового) періоду платник ПДВ має право заявити таку суму в частині, що не перевищує реєстраційну суму на момент отримання контролюючим органом декларації, до бюджетного відшкодування на поточний рахунок платника податку та/або сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету шляхом заповнення рядка 20.2 та відповідно рядків 20.2.1 та/або 20.2.2 декларації.

Заповнення додатка 3 до декларації з ПДВ

Таблиця 1 додатка 3 до декларації заповнюється таким чином:

  • в графі 1 зазначається сума від’ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200.3 ПКУ на момент подання декларації, за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з ПДВ (рядок 20 – рядок 20.1 декларації);
  • в графі 2 відображається сума з рядка 1, що є фактично сплаченою у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до держбюджету;
  • в графі 3 зазначається сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню та яка переноситься до рядка 20.2 декларації. Значення цього рядка не може перевищувати значення рядка 2.

Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до держбюджету, здійснюється в таблиці 2 додатка 3 до декларації. В таблиці зазначається ІПН контрагента, за рахунок якого виникла сума від’ємного значення, виходячи з хронології її виникнення, починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

За матеріалами “Дт-Кт” 

Коментарі