Змінено Порядок складання бюджетної звітності

Share Button

Мінфін наказом від 17.08.2018 р. № 700 вніс зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Зокрема, уточнено, що:

  1. форми звітності та пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби). За бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет щодо загальнодержавних видатків та кредитування, форми звітності можуть підписуватися керівником бюджетної установи та керівником самостійного структурного підрозділу. Без таких підписів звітність вважається недійсною. В АС «Є-Звітність» накладається електронний цифровий підпис;
  2. розпорядники бюджетних коштів, до мережі яких включені розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції або здійснення заходів ООС, вносять в АС «Є-Звітність» наявні показники звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. На форми бюджетної звітності та форми щодо розкриття елементів бюджетної звітності накладається електронний цифровий підпис, який підтверджує правильність внесення цих показників в АС «Є-Звітність»;
  3. подання звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а  також номери додатків за формами, які не подаються у зв’язку з відсутністю показників;
  4. у Пояснювальній записці зазначаються та описуються динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, за розрахунками з бюджетом на звітну дату порівняно із заборгованістю на початок звітного року та причини її збільшення або зменшення.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на 20.09.2018 р. не опублікований.

За матеріалами Міністерства фінансів України

Коментарі