Штрафи за порушення законодавства про працю: за що та скільки?

Share Button

ДФС у Дніпропетровській області інформує, що відповідно до ст. 265 КЗпП передбачена відповідальність  за порушення законодавства про працю. Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у разі, зокрема:

  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків – у тридцятикратному розмірі мінзарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2018 році – 111 690 грн);
  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінзарплати (у 2018 році – 11 169 грн);
  • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці –  у десятикратному розмірі мінзарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2018 році – 37 230 грн);
  • недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», –  у десятикратному розмірі мінзарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2018 році – 37 230 грн);
  • недопущення до проведення перевірки  з питань виявлення неоформлених трудових відносин – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (у 2018 році – 11 169 грн);
  • вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, –  у стократному розмірі мінзарплати (у 2018 році – 372 300 грн).

За матеріалами ДФС у Дніпропетровській області

Коментарі