Щоб нічого не забути: податковий календар на листопад 2018 року

Share Button

Фахівці ГУ ДФС у Закарпатській області опублікували податковий календар на листопад 2018 року.

П’ятниця, 9 листопада 2018 року

Останній день подання:

 • податкової декларації рентної плати з розрахунком за ІІІ квартал 2018 року:

– рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

-рентної плати за спеціальне використання води;

– рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

 • податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал 2018 року;
 • податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал 2018 року;
 • податкової декларації туристичного збору за ІІІ квартал 2018 року;
 • податкової декларації платника єдиного податку юридичними та фізичними особами – підприємцями третьої групи за ІІІ квартал 2018 року;
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2018 року та фінансової звітності за три квартали 2018 року, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за три квартали 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за три квартали 2018 року;
 • звіту про суми податкових пільг за 9 місяців 2018 року;
 • податкової декларації з ПДВ за ІІІ квартал 2018 року, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за III квартал 2018 року (форма № 1ДФ);
 • податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою – підприємцем при переході на сплату інших податків та зборів, або вперше зареєстровані протягом поточного року;
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за жовтень (форма № 1-РС);
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за жовтень (форма № 2-РС);
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за жовтень (форма № 3-РС);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за жовтень (форма № 1-ОА);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за жовтень (форма № 1-ОТ);
 • декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за IІІ квартал 2018 року.

Четвер, 15 листопада 2018 року

Останній день подання

 • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень 2018 року (форма № ЗВР-1), якщо подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку не передбачено; довідки про використані розрахункові книжки за жовтень 2018 року.

Понеділок, 19 листопада 2018 року

Останній день сплати:

 • податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2018 року;
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІІІ квартал 2018 року;
 • ПДВ за ІІІ квартал 2018 року платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;
 • рентної плати за ІІІ квартал 2018 року:

– за спеціальне використання лісових ресурсів;

– за спеціальне використання води;

– за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

 • екологічного податку за ІІІ квартал 2018 року;
 • туристичного збору за ІІІ квартал 2018 року;
 • збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал 2018 року;
 • єдиного податку платниками єдиного податку юридичними особами та фізичними особами – підприємцями третьої групи за ІІІ квартал 2018 року.

Вівторок, 20 листопада 2018 року

Останній день подання:

 • податкової декларації з ПДВ за жовтень 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю;
 • податкової декларації акцизного податку за жовтень 2018 року;
 • податкової декларації рентної плати за жовтень 2018 року з розрахунком:

– рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

– рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

– рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

– рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень 2018 року у разі неподання податкової декларації на 2018 рік;
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4(місячна) за жовтень 2018 року).

Останній день сплати:

 • авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями першої та другої груп;
 • єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств).

Середа, 28 листопада 2018 року

Останній день сплати:

 • єдиного внеску, нарахованого за жовтень 2018 року, гірничими підприємствами за найманих працівників.

П’ятниця, 30 листопада 2018 року

Останній день сплати:

 • ПДВ за жовтень 2018 року платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
 • акцизного податку за жовтень 2018 року;
 • рентної плати за жовтень 2018 року за:

– користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

– користування радіочастотним ресурсом України;

– транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

– транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень 2018 року;
 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2018 року;
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2018 року;
 • податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

– процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

– процентів на вклади члена кредитної спілки.

За матеріалами ДФСУ

Коментарі