Які звіти у 2019 році скасовано, а які – змінено? Роз’яснення від Держстату

Share Button

У 2019 році відбулися такі зміни у поданні форм державних статистичних спостережень (дата та номер наказу Держстату):

  • змінено термін/періодичність подання:

2-3 нк (один раз на рік) “Звіт про діяльність закладу вищої освіти” (16.07.2018 №151) ─ зміна терміну подання з “не пізніше 5 жовтня” на ” не пізніше 25 жовтня”;

1-зерно (місячна) “Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання” (06.07.2018 №125) ─ зі звіту за січень 2019 року: зміна терміну подання з “не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом” на “не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом”;

1-Б (піврічна) “Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами” (13.07.2018 №148) ─ з 01 січня 2019 року: зміна періодичності подання з “річної, квартальної” на “піврічну”;

10-мех (один раз на два роки) “Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах” (21.08.2018 №173) ─ зі звіту за 2019 рік: зміна періодичності подання з “річної” на “один раз на два роки”;

12-труб (місячна) “Звіт про транспортування вантажів трубопроводами” (15.01.2019 №17);

  • змінено індекс форм державних статистичних спостережень:

2-підприємництво (річна) “Структурне обстеження підприємства” (26.07.2018 №160) ─ зміна індексу з “1-підприємництво (коротка)” на “2-підприємництво”;

5-НО (зведена) (квартальна) “Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами” (09.07.2018 №140) ─ зміна індексу з “5-НО (наука/оборона) (зведена)” на “5-НО (зведена) (квартальна)”;

  •  відмінено подання форм державних статистичних спостережень:

7-торг (річна) “Звіт про наявність торгової мережі” (05.09.2018 №178);

1-НО (наука/ оборона) (річна) “Звіт  про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення” (27.12.2018 №286);

2-буд (квартальна) “Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт” (підставою є отримання адміністративних даних);

  •  внесено зміни до форм державних статистичних спостережень, крім вищезазначених:

1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці” (06.07.2018 №134);

85-к (річна) “Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти” (16.07.2018 №150);

1-субсидії (місячна) “Звіт про надання населенню субсидій” (26.12.2018 №285);

1-АП (річна) “Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності” (06.07.2018 №120);

1-підприємництво (річна) “Структурне обстеження підприємства” (26.07.2018 №160);

1-торг (місячна) “Звіт про товарооборот торгової мережі” (16.07.2018 №153);

1-торг (нафтопродукти) (місячна) “Про продаж світлих нафтопродуктів і газу” (16.07.2018 №154);

3-торг (квартальна) “Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі” (16.07.2018 №153);

1-опт (квартальна) “Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі” (13.07.2018 №149);

1-опт (місячна) “Звіт про обсяг оптового товарообороту” (13.07.2018 №149);

4-сг (річна) “Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур” (06.07.2018 №133);

24-сг (місячна) “Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин” (06.07.2018 №135);

24 (річна) “Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами” (06.07.2018 №135);

29-сг (річна) “Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду” (06.07.2018 №133);

21-заг (місячна) “Звіт про реалізацію продукції сільського господарства” (06.08.2018 №165);

1-риба (річна) “Звіт про добування водних біоресурсів” (06.07.2018 №132);

3-лг (річна) “Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів” (06.07.2018 №118);

2-тп (мисливство) (річна) “Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин” (30.08.2017 №239);

1П-НПП (річна) “Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції” (06.07.2018 №131);

1-П (місячна) “Звіт про виробництво промислової продукції за видами” (06.07.2018 №126);

1-ПО (місячна) “Звіт про виробництво продукції військового та спеціального призначення” (06.07.2018 №127);

1-КЗР (річна) “Звіт про діяльність колективного засобу розміщування” (16.07.2018 №152);

1-ПО (поставки) (місячна) “Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” (09.07.2018 №140);

1-ПО (зведена) (місячна) “Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням” (09.07.2018 №140);

1-ЕІО (місячна) “Звіт про експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання”(09.07.2018 №140);

10-зез (квартальна) “Звіт про прямі іноземні інвестиції” (09.07.2018 №139);

13-зез (квартальна) “Звіт про прямі інвестиції за кордон” (09.07.2018 №139);

11-зез (ВПІ) (річна) “Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування” (09.07.2018 №139);

12-зез (ВПІ) (річна) “Звіт про взаємозв’язки підприємства – прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування” (09.07.2018 №139);

3-наука (річна) “Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок” (09.07.2018 №142);

5-НО (наука/оборона) (квартальна) “Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами” (09.07.2018 №140);

ІНН (один раз на два роки) “Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2016 – 2018 років” (10.07.2018 №144);

2-ТП (повітря) (річна) “Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів” (06.07.2018 №124);

1-ІКТ (річна) “Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 20__ році” (06.07.2018 №117);

14-зв’язок (квартальна) “Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку” (22.01.2019 №23).

Крім того, у 2019 році:

  •  проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1-РС (один раз на чотири роки) “Звіт про витрати на утримання робочої сили” (07.08.2014 №227);

ІНН  (один раз на два роки) “Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2016 – 2018 років” (10.07.2018 №144);

  •  не проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

7-ПВ (один раз на чотири роки) “Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників” (25.08.2016 №152);

1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) “Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці” (26.06.2017 №150);

10-мех (один раз на два роки) “Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах” (21.08.2018 №173);

1-інновація (один раз на два роки) “Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства” (10.11.2015 № 319 (зі змінами)).

За матеріалами Державна служба статистики України

Коментарі