Скасування суміщення посад: детальне роз’яснення

Share Button
Що таке суміщення професій (посад): за якою умови воно неможливе, і як його оформити та скасувати, – роз’яснює эксперт по трудовому праву Анна МИЛИЕНКО-САМСОНОВА.

Питання, щодо суміщення професій (посад) регулюється постановою Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 р. № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» (далі — Постанова 1145).

Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) у межах робочого часу за основною роботою на одному й тому самому підприємстві за згодою працівника, якщо це економічно доцільно та не призводить до погіршення якості виконуваних обов’язків (листи Мінсоцполітики від 05.11.2008 № 644/13/155-08 та від 21.06.2010 № 514/13/155-10).

Суміщення допускається в тих випадках, коли працівник за своєю кваліфікацією може забезпечити якісне виконання як основної, так і суміщуваної роботи.

Важливо пам’ятати, що для суміщення встановлюється лише за наявністю у штатному розписі вакантної посади. За відсутності вакансії суміщення неможливе.

Відсутність вакансій означає відсутність відповідних посадових окладів, тарифних ставок, та унеможливлює поєднання цієї посади і, як наслідок, встановлення за це доплати.

Тобто, при відсутності вакансії встановити доплату за суміщення професій (посад) неможливо (справа № 805/8513/13-а).

Відповідно до п. 4 Постанови 1145 угода про суміщення професій (посад) може укладатися на певний термін або без зазначення строку.

Доручення виконання роботи на умовах суміщення оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, яким визначають суміщену посаду, умови виконання роботи та розмір винагороди, у вигляді доплати до посадового окладу (тарифної ставки).

Якщо суміщення встановлювалося на певний строк, то виконання додаткової роботи припиняється без видання окремого наказу. Тобто якщо в наказі про встановлення суміщення зазначений строк, на який працівникові доручалася додаткова робота, але він минув, працівник повертається до виконання лише своєї основної роботи.

Якщо в наказі про доручення виконання роботи на умовах суміщення не зазначено строк, то тоді доплати за суміщення, розширення зон обслуговування або збільшення встановленого обсягу робіт можуть бути зменшені або повністю скасовані при перегляді норм в установленому порядку, а також при погіршенні якості роботи. Про зменшення або скасування доплат працівник повинен бути письмово попереджений не пізніше ніж за місяць (п. 12 Постанови 1145).

Також у ст. 32 КЗпП України зазначено, що про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо працівник відмовляється продовжувати роботу в нових умовах та надасть відмову від скасування суміщення посад, він підлягатиме звільненню за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Але зверніть увагу, що припинення трудового договору за п. 6 ст. 36 КЗпП при відмові працівника від продовження роботи зі зміненими істотними умовами праці може бути визнане обґрунтованим, якщо зміна істотних умов праці при провадженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою викликана змінами в організації виробництва і праці (п. 10 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9).

Також суміщення можна скасувати у будь-який час на прохання працівника. Для цього потрібно працівнику надати заяву роботодавцю, після чого буде виданий відповідний наказ.

За матеріалами ЛІГА.блоги

Коментарі