Увага! Нацбанк змінив положення про касові операції

Share Button

Національний банк України з метою зменшення регуляторного впливу на суб’єктів господарювання урегулював низку питань стосовно порядку ведення  касових операцій у національній валюті.

Зокрема, деталізовано такі питання:

  • уточнено норми щодо оприбуткування готівки при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) з урахуванням вимог наказу  Міністерства  фінансів України від 14.06.2016 № 547 “Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій” (зі змінами – наказ від 20.09.2018 № 773). Зокрема надається можливість оприбуткування готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, шляхом забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом трьох років і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (книги обліку розрахункових операцій – у разі її використання)  ;
  • розширено перелік випадків, на які не поширюються обмеження готівкових розрахунків між суб’єктами господарювання та фізичними особами у розмірі 50 000 гривень. Тепер такі обмеження не поширюються на виплати, пов’язані з оплатою праці (зокрема враховуючи соціальну значимість таких питань) та на використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій[*];
  • з огляду на звернення та пропозиції учасників фінансового ринку унесено зміни до порядку встановлення ліміту каси небанківським фінансовим установам, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та які, крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою.  Небанківським фінансовим установам пропонується встановлювати ліміт каси в сумі, необхідній для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань з виплати сум переказів за першою вимогою отримувача;
  • уточнено поняття відокремлених підрозділів суб’єктів господарювання та визначено, що це філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Такі норми містить постанова Правління Національного банку України від 12 лютого 2019 року № 37 “Про затвердження Змін Положення про ведення касових операцій у національній валюті” (далі – Постанова № 37). Зміни вносяться до постанови Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (зі змінами), якою затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Постанова № 37 набирає чинності з 15 лютого  2019 року.

За матеріалами Нацiонального банку України

Коментарі