Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку та фінзвітності

Share Button

Міністерство фінансів України відповідно до частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» (далі – проект наказу).

З метою імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради  Європейського союзу від 26.06.2013 № 2013/34/ЄС (далі – Директива ЄС № 2013/34/ЄС) Законом України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України   «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон).

У зв’язку з цим, виникла необхідність внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку.

Проектом наказу пропонується внести зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 (далі – Інструкція № 291), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 № 186 (далі – План рахунків № 186), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415, та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73, зокрема щодо:

1) застосування категорій підприємств, визначених Законом, для яких встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати;

2) відображення в балансі малими підприємствами нематеріальних активів відповідно до вимог Директиви ЄС № 2013/34/ЄС;

3) приведення Інструкції № 291 у відповідність до Плану рахунків № 186 в частині застосування рахунків 9 класу.

З проектом наказу можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua) в рубриці «Законодавство / Проекти нормативно-правових актів» розділу «Аспекти роботи».

Повний перелік змін дивіться тут

Зауваження та пропозиції до проекту наказу надавати протягом 20 днів з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України у письмовій та/або електронній формі за адресою: Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, або 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, e-mail: y.shevchuk@minfin.gov.ua.

За матеріалами buh24.com.ua

Коментарі