Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці пропонують змінити

Share Button

Мінсоцполітики оприлюднило проект наказу „Про затвердження змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” (далі – проект наказу).

Проектом наказу передбачається внесення змін до Типового положення з метою:

  • спрощення процедури проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
  • врегулювання процедури залучення до роботи комісій з перевірки знань з питань охорони праці представників профспілок, Держпраці, Фонду соціального страхування (далі – Фонд);
  • врегулювання процедури визначення переліку питань (тестів) для перевірки знань з питань охорони праці;
  • надання навчальним центрам та роботодавцям, що проводять навчання з питань охорони праці, можливості визначати форми та методи організації навчання та перевірки знань.

Змінами, зокрема передбачено:

  1. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників може проводитись як безпосередньо роботодавцем, так і у навчальних центрах, у тому числі галузевих, відповідно до цього Типового положення.

Форми і методи навчання та перевірки знань з питань охорони праці визначаються відповідно роботодавцем, навчальним центром або галузевим навчальним центром, що їх проводить.

Навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання – модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів (п. 3.3 Типового положення).

  1. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.
  2. Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для працівників організовується навчання у порядку, визначеному п. 3.3 Типового положення.
  3. Перевірка знань працівників з питань охорони праці за результатами навчання у навчальному центрі здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі – комісія навчального центру), утвореною навчальним центром у кількості не менше 3 (трьох) осіб.

До складу комісії навчального центру входять викладачі та інші працівники навчального центру, а також можуть залучатися (за згодою) представники відповідного (за місцем проведення перевірки знань) територіального органу Держпраці, представники відповідних профспілок, страхові експерти з охорони праці відповідного (за місцем проведення перевірки знань) робочого органу виконавчої дирекції Фонду, інші фахівці з охорони праці.

  1. Перевірка знань працівників з питань охорони праці за результатами навчання безпосередньо у роботодавця здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі – комісія роботодавця), утвореною роботодавцем у кількості не менше 3 (трьох) осіб.

Головою комісії роботодавця призначається його керівник або заступник керівника, або інша посадова особа, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі утворення комісії в окремому структурному підрозділі – керівник або заступник керівника відповідного структурного підрозділу.

До складу комісії роботодавця можуть входити спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представники профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

До складу комісії роботодавця можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду та викладачі охорони праці, які проводили навчання.

У разі неможливості створити комісію роботодавцем, що входить в об’єднання підприємств, перевірка знань може здійснюватися комісією іншого роботодавця – учасника об’єднання.

  1. Усі члени комісії навчального центру, у тому числі галузевого, або комісії роботодавця у порядку, установленому Типовим положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Нагадаємо, що на виконання ст. 18 Закону України „Про охорону праці” наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року № 15, затверджено Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі – Типове положення), яким встановлено порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Відповідно до вимог Типового положення навчання і перевірку знань з питань охорони праці можуть проводити як безпосередньо роботодавці, так і навчальні центри (суб’єкти господарювання, що відповідно до встановлених Типовим положенням вимог проводять навчання з питань охорони праці), проте в окремих випадках перевірку знань з питань охорони праці проводять комісії, що утворюються Держпраці та її територіальними органами (далі – комісії Держпраці).

Прийняття проекту акта також дозволить привести Типове положення у відповідність до чинного законодавства України.


ДОДАТКОВО:

За матеріалами Мінсоцполітики

Коментарі