Новий трудовий кодекс: обличчям до робочих місць!

Share Button

Нові підходи до розроблення нового Трудового кодексу були обговорені під час круглого столу «Зміна законодавства про працю: лібералізм чи консерватизм?», який відбувся 24 вересня 2019 р. за ініціативи Конфедерації роботодавців України.

У роботі круглого столу, присвяченому обговоренню підходів до формування нового трудового кодексу, взяли участь Голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, Член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко, народний депутат України Михайло Волинець, Національний координатор Міжнародної організації праці Сергій Савчук, Голова Державного центру зайнятості Ольга Макогон, Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега, Голова Національної служби посередництва і примирення Олександр Окіс, представники бізнесу, соціальних партнерів, експерти.

Виконавчий Віцепрезидент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, відкриваючи засідання круглого столу, зазначив, що діючому Кодексу законів про працю виповнилося 48 років. «Він вже давно потребує свого оновлення. Останні 17 років ми прагнемо прийняти нове трудове законодавство і сьогодні в України з’явився шанс нарешті це зробити!» – зазначив Олексій Мірошниченко.

Проте, на думку роботодавців, немає необхідності ставити за мету косметичне оновлення такого важливого для розвитку економіки і трудових відносин документу. Новий трудовий кодекс має відповідати наступним принципам:

1. Нове, конкурентне порівняно з нашими країнами сусідами трудове законодавство має сприяти створенню сучасних робочих місць через залучення інвестицій, а значить і зростанню ВВП країни;

2. Новий кодекс має сприяти зменшенню рівня державного патерналізму у соціально-трудових відносинах, їх дебюрократизації, розвитку колективно-договірних відносин;

3. Трудовий кодекс має заохочувати легальну зайнятість, роблячи всі процедури по створенню нових робочих місць, прийому та звільненні з роботи максимально простими, зручними, але разом з тим такими, що відповідають взятим Україною міжнародним зобов’язанням в рамках участі у Міжнародній організації праці та співпраці з ЄС;

4. Трудовий кодекс має максимально забезпечувати інклюзивність ринку праці. Всі, хто бажає працювати, зможуть знайти можливості для легального й ефективного працевлаштування;

5. Нове трудове законодавство має позбутися таких архаїчних норм, як паперові трудові книжки, нормативи видачі молока, солоної води тощо.

З висловленими позиціями членів Конфедерації роботодавців погодилась Голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, яка у своєму виступі окреслила основні підходи, якими очолюваний нею Комітет буде керуватися під час роботи над проектом нового Трудового кодексу. Зокрема, Галина Третьякова зазначила, що Трудовий кодекс має відіграти свою роль у зростанні ВВП країни, оскільки, на її думку, ефективне конкурентне трудове законодавство може додати до 1,5 % до зростання ВВП країни.

Характеризуючи основні принципи нового трудового законодавства, Голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова зазначила, що, зокрема, Трудовий кодекс буде передбачати гнучке регулювання нових форм зайнятості і організації робочого часу; будуть розроблені механізми матеріальної компенсації працівника у випадку звільнення з ініціативи роботодавця, проте терміни звільнення мають бути скорочені; будуть переглянуті категорії громадян, які мають пільги щодо працевлаштування й організації особливих умов праці (жінки, одинокі матері, молодь тощо).

Голова Комітету анонсувала зміну системи врегулювання трудових спорів, зокрема, введення окремих трудових судів та розширення застосування права на страйк та локаут.

Коментуючи озвучені принципи нового трудового законодавства, Національний координатор Міжнародної організації праці в України Сергій Савчук охарактеризував перспективи ратифікації Україною нових конвенцій Міжнародної організації праці, зокрема, конвенцій №№ 183, 190. Коментуючи висловлювання учасників круглого столу щодо можливої ліберальної моделі регулювання трудових відносин (так званий «Грузинський варіант» Трудового кодексу) Сергій Савчук застеріг від надмірної лібералізації трудових відносин, адже, на його думку, від такої лібералізації в першу чергу страждає рівень захищеності економіки та інвестицій.

Матеріали круглого столу, разом з позиціями, висловленими його учасниками, після їх опрацювання будуть надіслані Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, центральним органам виконавчої влади, депутатським фракціям, іншим заінтересованим сторонам.

За матеріалами Конфедерації роботодавців України

Коментарі