Розроблено нову форму декларації з ПДВ

Share Button

У зв’язку з виданням Кабінетом Міністрів України постанови № 891 з 01 січня 2020 року змінюється порядок обліку податкових пільг, зокрема скасовується обов’язок подання платниками податків Звіту про суми податкових пільг та зобов’язано таких платників вести облік податкових пільг з одночасним відображенням інформації про суми податкових пільг у податковій звітності, у тому числі й у податковій звітності з ПДВ.

Інформація про суми податкових пільг у податковій звітності повинна містити, зокрема, такі дані:

  1. код пільги;
  2. найменування пільги згідно з довідником пільг та сума податку, не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги.

Разом з тим проєкт наказу приведено у відповідність до вимог постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 „Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні” (зі змінами) щодо формування номера банківського рахунку відповідно до Національного стандарту України „Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ). ДСТУ-Н 7167:2010”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 454.

Форму та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (зі змінами) (далі – Порядок № 21).

На сьогодні форми податкової звітності з ПДВ не дають можливості реалізувати норми постанови № 1233, з урахуванням змін, внесених постановою № 891.

З огляду на зазначене виникає необхідність у внесенні змін до Порядку № 21 та скасуванні Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2011 № 167, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.04.2011 за № 483/19221.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються упродовж одного місяця з дати його оприлюднення на адресу розробника:

  • поштову – 04655, МПС, м. Київ – 53, Львівська площа, 8, Державна податкова служба України, Департамент методологічної та нормотворчої роботи;
  • електронну – m.temruk@sfs.gov.ua

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

За матеріалами ДПС

Коментарі