Про право на пільгову пенсію у разі зміни назви професії

Share Button

СИТУАЦІЯ:  працівника, прийнятого на роботу у 2005 році на цегельний завод за професією обпалювач стінових та в’яжучих матеріалів із відповідним записом у трудовій книжці.

За характером робіт працівник зайнятий випалюванням цегли у кільцевих печах. У чинному Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 (із змінами), право на пільгове пенсійне забезпечення передбачене випалювачам стінових та в’яжучих матеріалів, зайнятим випалюванням цегли в кільцевих печах.

Тож, чи матиме працівник право на пільгову пенсію, якщо результатами атестацій підтверджено зайнятість працівника випалюванням цегли у кільцевих печах у шкідливих умовах повний робочий день?

Фахівці ГУ Держпраці у Полтавській області повідомили, що у 2005 році, коли працівника прийнято на роботу, чинним на той час Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 36 право на пільгове пенсійне забезпечення передбачалося саме «обпалювачам стінових та в’яжучих матеріалів, зайнятим випалюванням цегли в кільцевих печах. У Національному класифікаторі України ДК 003:2005 «Класифікатор професій», ця професія також виписана як обпалювач стінових та в’яжучих матеріалів.

Згідно з пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту України від 29.07.93 № 58, записи про найменування роботи, професії або посади на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у “Класифікаторі професій”. Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове  пенсійне забезпечення. Тобто, на час прийняття працівника на роботу запис у трудовій книжці цілком відповідав вимогам законодавства.

У подальшому у Національному класифікаторі України ДК 003:2005 «Класифікатор професій» професійну назву робіт «обпалювач стінових та в’яжучих матеріалів» змінено на «випалювач стінових та в’яжучих матеріалів» відповідно до Змін та доповнень № 2, затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.01.2007 № 4 (набрали чинності з 01.05.2007). У цьому випадку змінено лише назву професії, але збережено зміст трудової функції, вимоги до знань, потрібних для виконання відповідних трудових функцій, кваліфікаційні вимоги тощо. Отже, професійні назви робіт «випалювач стінових та в’яжучих матеріалів» та «обпалювач стінових та в’яжучих матеріалів» є ідентичними.

Чинним Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327, який є перевиданням Класифікатора професій ДК 003:2005, передбачено також професія «випалювач стінових та в’яжучих матеріалів».

Враховуючи викладене, власнику необхідно зробити у трудовій книжці робітника запис про зміну професійної назви робіт «обпалювач стінових та в’яжучих матеріалів» на «випалювач стінових та в’яжучих матеріалів» дотримуючись вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

Однак запис про роботу «обпалювач стінових та в’яжучих матеріалів» в трудовій книжці робітника не може бути підставою для відмови йому в призначенні пенсії за віком на пільгових умовах.

За матеріалами Управління Держпраці України у Полтавській області

Коментарі