Зарубіжний досвід добору кадрів на державну службу: корисне для України

Share Button

Актуальність подальшого розвитку системи публічного управління в Україні зумовлюється тим, що процеси державотворення, реформування державного управління на демократичних засадах потребують наповнення органів державної влади професійними кадрами.

Вивчення зарубіжного досвіду та впровадження на його підставі окремих прогресивних елементів до кадрового добору держслужби України є важливою складовою формування професійного та відданого своїй справі корпусу державних службовців.

Беручи до уваги взаємозв’язок «добір кадрів» – «якість кадрового складу» – «ефективність функціонування установи, організації тощо», для аналізу були обрані країни, що у 2017 році отримали високий показник ефективності органів влади, відповідно до рейтингу “Якості державного управління“. Це: Німеччина (94,23 пунктів зі 100, де 100 – максимальна ефективність), США (92,79) та Франція (87,98).

Німеччина

Німецька модель державної служби є кар’єрною, тобто такою, для якої характерним є багатоступеневий відбір кадрів. Добір здійснюється поетапно: складається з 2-х державних іспитів, до яких допускаються особи, що пройшли теоретичну підготовку і стажування у федеральних чи земельних органах управління. Вимоги до кандидатів залежать від рівня вакантної посади.

Для служби на нижчому рівні достатньо успішно закінчити середню школу та пройти підготовчу практику.

На посади середнього рівня призначаються особи, які здобули загальну шкільну освіту (10 років), пройшли підготовчу практику протягом року і склали спеціальний іспит на проходження цієї служби.

До вищого рівня допускаються особи, які успішно здобули шкільну освіту, пройшли підготовчу практику протягом 3 років і склали іспит.

Для найвищого рівня потрібно мати вищу освіту, скласти перший державний іспит, пройти підготовчу практику протягом мінімум 2-х років та скласти другий іспит на право проходження служби. Традиційно юридичний фах дає більші можливості для вступу на державну службу в Німеччині. Такий підхід пов’язаний із розумінням держави як творця та охоронця законів.

Франція

Як і німецька, французька система держслужби є кар’єрною. Всередині корпусу держслужбовці поділяються за категоріями, кожна з яких визначає вимоги до підготовки.

Для посад категорії «А», що відповідають завироблення управлінських рішень – наявність вищої освіти, загальних і технічних знань, інтелектуальних здібностей, стратегічного мислення й лідерських якостей.

Для категорії «В» (реалізаторів управлінських рішень) – обов’язкова наявність високого рівня загальноосвітніх професійних знань, вміння спрямовувати та оцінювати діяльність людей.  

Для категорії «С» (спеціалістів) – наявність виконавських навичок і володіння сучасними технічними засобами.

Для категорії «D» (допоміжного персоналу) – знання у межах програми загальноосвітньої школи.

Відбір на держслужбу відбувається за допомогою конкурсу, що передбачає складання письмового (завдання з редагування тексту, підготовки певного досьє тощо) та усного іспитів. Конкурсна комісія, що незалежна від адміністрації, складає список кандидатів на посаду, виставляє їм оцінки та дає рекомендації для заняття тієї чи іншої посади. Остаточне рішення приймає організатор конкурсу.

США

(AP Photo/Khue Bui

На відміну від Франції та Німеччини, система державної служби США є посадовою. Вона дає можливість будь-якій особі потрапити на той рівень держслужби, який відповідає її компетенціям, за умови успішного складання нею іспитів.

Відбір на державну службу в США здійснюється на конкурсній основі і складається з 2-х етапів.

Перший – тестування.

Види тестових завдань:

  • Multiple-Choice Tests (60-100 питань на перевірку загальних знань);
  • Education and Experience Tests (перевірка на відповідність мінімальним вимогам на посаду);
  • Practical Test (перевірка практичних навичок);
  • Physical Tests (психологічний тест).

Для ознайомлення з прикладами тестів кандидат повинен зареєструватися в системі Online Application System. Крім того, ця система дозволяє переглянути відкриті вакансії, вимоги до них, подати необхідні документи, ознайомитися з розкладом іспитів та дізнатися їх результати.

Другий етап – співбесіда. На співбесіді комісія відбирає кандидатів відповідно до моделі управлінських компетентностей. Остаточний вибір про призначення робить кадровий менеджер. 

Таким чином, на основі аналізу моделей державного управління Франції та Німеччини вважаємо за доцільне виділити важливий аспект європейської інтеграції у сфері кадрового забезпечення державної служби багатоступеневу систему відбору кадрів, яка дозволяє добирати осіб, які вже володіють необхідними знаннями та навичками. Крім того, реформування держслужби в Україні потребує розробки механізмів запровадження чітких вимог до кандидатів на державну службу.

Досвід США може бути корисним для вдосконалення вітчизняного порталу вакансій органів державної влади Career.gov.ua, доповнивши його додатковими функціями – можливістю пройти пробне тестування на знання законодавства, ознайомитись з розкладом та результатами іспитів на посади державної служби.

Автор: Марія КАРАБАЧ

Коментарі