Зменшено розмір штрафів за порушення трудового законодавства, – ВРУ прийняла закон

Share Button

12 грудня Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення змін до статті 265 Кодексу законів про працю України” (законопроект № 1233).

Законом удосконалено порядок здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зменшено економічно необґрунтовані штрафні санкції за порушення норм трудового законодавства.

Законом внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України, якими закріплено новий механізм застосування штрафних санкцій якщо роботодавець порушив законодавство вперше, до нього застосовується письмове попередження.

Так, зокрема, передбачено віповідальність у вигляді штрафу в разі:

  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків – у десятикратномурозмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до ЮО та ФОП, які використовують найману працю, та є платниками ЄП першої-третьої груп, застосовується попередження. За повторне вчинення такого порушення протягом двох років з дня виявлення – у тридцятикратному розмірі МЗП;
  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратномурозмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення;
  • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у двократномурозмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;
  • недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – у чотирикратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до ЮО та ФОП, які використовують найману працю, та є платниками ЄП першої-третьої груп, застосовується попередження;
  • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення;
  • вчинення дій, передбачених абзацом сьомим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, – у шістнадцятикратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення;
  • порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених абзацами другим – восьмим цієї частини, – у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення;
  • вчинення порушення, передбаченого абзацом дев’ятим цієї частини, повторно протягом року з дня виявлення порушення – у двократному розмірі МЗП за кожне таке порушення;

Крім того, передбачено, у разі сплати ЮО або ФОП, яка використовує найману працю, 50 % розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбаченого цією статтею, така постанова вважається виконаною.

У разі виконання припису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та усунення виявлених порушень, передбачених абзацами четвертим – шостим, дев’ятим частини другої цієї статті, у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.

Заходи щодо притягнення до відповідальності за вчинення порушення, передбаченого абзацами другим, третім, сьомим, восьмим, десятим частини другої цієї статті, застосовуються одночасно із винесенням припису незалежно від факту усуненнявиявлених при проведенні перевірки порушень.

За матеріалами ibuhgalter.net

Коментарі