ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ НА ЗАПОРІЖЖІ

Share Button

В умовах значного скорочення кількості робочих місць меседжі «ринок праці, підприємництво, фінансова підтримка, безробіття, самозайнятість, інфраструктура бізнесу, інформаційна та консультаційна підтримка», озвучуванні нині як політичним істеблішментом країни, так і лідерами бізнесового руху чи профспілок чи не найчастіше привертають увагу українського суспільства. Про превентивні заходи Запоріжського обласного центру зайнятості щодо мінімізації безробіття та працевлаштування у малому бізнесі області розповідає директор центру Ірина ДУДНИК.

Нерівномірність розвитку окремих територій,  прискорений розвиток сільського зеленого туризму може відіграти роль каталізатора структурної перебудови економіки, забезпечити демографічну стабільність та розв’язання нагальних соціально-економічних проблем у сільській місцевості. Україні стратегічно важливо реалізувати багатий туристичний потенціал через виважену політику державного регулювання, зокрема і на регіональному рівні, власне, розкриту у працях науковців з права, історії, туризмознавства, соціології, економіки й географії, зокрема: Ю. Алексєєва, В. Євдокименко, М. Лендєла, В. Мікловди, М. Пітюлича.

Віддаючи належне здобуткам таким вченим, як Е.Лібанова, З. Варналій, С. Бандура,    А.Колот,  В.Герасимчук, І.Гнибіденко, О. Грішнов, Т.Кір’ян, Ю. Краснов, І.Лісогор, Ю.Маршавін, В.Петюх, В.Покрищук, можна окреслити пріоритети самозайнятості та розвитку малого і середнього підприємництва у кожному окремому регіоні, зокрема, на Запоріжжі, де протягом 2015 року  мала місце негативна тенденція з працевлаштуванням. Так,  якщо в області у 2014 році  було зареєстровано 39648 вакансій (з них для укомплектування службою зайнятості – 39423), то у 2015 році – 37887 (з них для укомплектування службою зайнятості – 37845 одиниць).

Протягом грудня 2015 до центрів зайнятості Запорізької області 207 роботодавців заявили майже 1,5 тис. вакансій, що на 31% менше у порівнянні з груднем 2014 року. Також майже на 38% стало менше роботодавців, які заявляли вакансії через погіршення економічного стану в регіоні, зумовленого спадом виробництва оскільки значна кількість великих підприємств скоротили обсяги виробництва, і, навіть, перейшли на неповний робочий день чи тиждень. В таких ринкоутворюючих підприємствах, як ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запоріжтрансфотрматор», ПАТ «ЗАлК» зменшилась кількість вакансій. Деякі повідомили службу зайнятості про заплановане вивільнення працівників тощо.

У більшості видів економічної діяльності зменшується середньооблікова кількість штатних працівників, відповідно, зменшилась кількість застрахованих осіб, за яких сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Наприклад, у листопаді 2015 року – лише 480 тис. осіб, що на 1,8 тис. осіб менше у порівнянні з листопадом попереднього року. Природно, що все це призвело до скорочення попиту на робочу силу в області.

Одночасно спостерігається дисбаланс між професійно-кваліфікаційним рівнем  шукачів роботи та наявними вакансіями. В результаті, вакантних місць майже за всіма професіями бракує або ж вони зовсім відсутні. Так, у 2015 році роботодавцями подано 21399 вакансій для кваліфікованих працівників (мулярів, фрезерувальників, слюсарів, електромонтерів, озеленювачів та ін.), що на 1321 вакансію менше у порівнянні з 2014 роком. Аналогічна ситуація із вакансіями для технічних службовців (барменів, кухарів, офіціантів, водіїв, охоронців та ін.) та для осіб, які не мають спеціальної освіти або досвіду (кур’єрів, сторожів, опалювачів, прибиральників, вантажників та ін.) – на 600 вакансій менше. Із загальної кількості таких вакансій значна частина припадає на вакансії для працівників роздрібної торгівлі які не стабільні і, як правило не забезпечують гідних умов оплати праці (більше 3-х тис. одиниць від загальної кількості). Зате на 291 вакансію зросла  потреба роботодавців у професіоналах: техніках, електромеханіках, механіках, фахівцях тощо.1

Тож, стратегічною ціллю подальшого соціально-економічного розвитку області є зменшення економічних дисбалансів – вирівнювання економічного потенціалу імовірних точок зростання області, розвиток МСБ; встановлення економічного балансу між адміністративно-територіальними одиницями через диверсифікацію економіки сільських територій та розвиток промисловості з переробки місцевої сировини; підвищення інноваційності виробництв через розвиток наукового потенціалу області; створення промислових та наукових парків; розвиток інфраструктури підтримки бізнесу.

Забезпечення сталого розвитку сільських територій та зниження соціальної напруги – процес соціально пов’язаний із стабілізацією чисельності постійного населення. Адже підприємництвом займається усього 10 % від загальної чисельності економічно активного населення. Тому доцільно створювати умови для розвитку інноваційних форм підприємництва через підтримку МСБ.

Обласна служба зайнятості прагне мотивувати безробітних до самозайнятості, яка нині є часто чи не єдиним шансом громадян знайти собі місце на ринку праці. Для цього, в центрах зайнятості області налагоджено   проведення семінарів та тренінгів з орієнтації до підприємницької діяльності та відкриття власної справи з такими партнерами, як Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області, що реалізує проект «Бізнес-освіта для біженців та вимушених переселенців з Донецької, Луганської областей та АР Крим» спільно з Фондом сприяння демократії Посольства США та Запорізьким ОЦЗ. На більш ніж 20 семінарах та тренінгах  особи з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримали інформацію щодо можливості відкриття власної справи.

З Запорізькою обласною громадською організацією «Дивосвіт», за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), організовано серію тренінгів із розвитку підприємництва на тему «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» ПРоООН.

Спеціалісти Запорізького ОЦЗ постійну участь у програмах проекту «Гуманітарна допомога в Україні», організованих Запорізьким благодійним Фондом «Єдність за майбутнє» та громадською організацією «Фундація прав людини», проводять семінар-тренінги з соціальної адаптації ВПО та їх працевлаштування.

Служба зайнятості також тісно співпрацює з громадською організацією «Запорізьке обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», Запорізьким обласним бізнес-центром та громадською організацією «Асоціація агротуризму Запорізького краю».

Все це виливається в нові працевлаштування. Так, серед загальної кількості безробітних, які організували підприємницьку діяльність за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю, значна частина орієнтована на надання послуг в сільській місцевості: сільське, лісове та рибне господарство, тимчасове розміщування й організація харчування, а також на мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Безробітні, які отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та зареєстровані як підприємці

РокиКількість безробітних, осібТемпи зростання у порівнянні з минулим роком, %
2001969х
20021455150,2
20031715117,9
20041759102,6
20051804102,6
2006132473,4
2007116688,1
20081328113,9
2009Послуга не надавалася
2010592х
2011867146,5
201253862,1
2013701130,3
2014876125,0
201574985.5

 

Дані таблиці свідчать про зацікавленість безробітних у власній справі але їх бажання потребує і додаткових зусиль, і допомоги, особливо фінансової, від органів місцевого врядування та держави..

Поширенню та розвитку малого підприємництва в області могла б посприяти розгалужена система інфраструктури його підтримки. Але на Запоріжжі  доступ  малому бізнесу до інфраструктурного обслуговування досить обмежений і має негативну тенденцію. До того ж, лише одиниці з суб’єктів такого обслуговування мають досвід упровадження інвестиційних проектів, міжнародної технічної допомоги та програм розвитку підприємництва.

Установи, що надають допомогу суб’єктам малого і середнього підприємництва в області

Названа кінець 2010 р.на кінець 2014 р.Динаміка, %
1Бізнес-центр49225
2Бізнес-інкубатор12200
3Фонд підтримки підприємництва3266,7
4Кредитна спілка655584,6
5Інвестиційні та інноваційні фонди4324,7
6Лізингова компанія8112,5
7Інформаційно-консультативні установи2021105

Водночас існує диспропорція у територіальному розташуванні об’єктів інфраструктурного обслуговування підприємництва, переважна частина яких у обласному центрі. Так, бізнес-центри є лише у Мелітополі, Токмаку та у Вільнянському районі. У районах області функціонують тільки кредитні спілки, страхові компанії і громадські організації з підтримки бізнесу.

Така ситуація зумовлена відсутністю законодавчого визначення поняття таких об’єктів інфраструктури, як  “бізнес-центр”, “бізнес-інкубатор”, а також процедури їх створення та функціонування.  Проблемно і з їх фінансово-кредитним забезпеченням.

Єдина структура, яка  не перший рік системно надає інформаційні, консультаційні послуги як громадянам, які схильні до підприємницької діяльності, так і підприємцям, це служба зайнятості. З метою сприяння  підприємницьким ініціативам населення, з березня 2008 року в Запорізькому обласному центрі зайнятості діє бізнес-клас, як прототип консалтингового центру для супроводу громадян, які отримали кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для відкриття власного бізнесу. Тут створено інформаційний простір з законодавчою базою, довідковою літературою, правилами складання бізнес-планів та їх зразками, переліком бізнес-ідей, тематичною бібліотекою; координується взаємодія організацій, які допомагають підприємцям, надаються інформаційні та консультаційні послуги щодо започаткування власної справи; проводяться семінари та тренінги, на яких діляться досвідом успішні підприємці з числа колишніх безробітних.

Лише протягом 2015 року до бізнес-класу звернулось понад 400 громадян за консультаціями.

Бізнес-клас є місцем проведення нарад з питань малого підприємництва. Протягом минулого року проведено 3 засідання фокус-групи «Сприяння самозайнятості в сільській місцевості (у т.ч. розвиток агротуризму)» з розробки проекту Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року, в роботі яких брали участь представники ОЦЗ, ОДА, ОГУ ДФС, Запорізької державної інженерної академії, ЗОГО «Дивосвіт», громадської організації «Асоціація агротуризму Запорізького краю», інших організацій, які опікуються проблемами сприяння самозайнятості в сільській місцевості.

Окрім того, бізнес-класом разом з Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» та Фондом сприяння демократії Посольства США проведено 7 семінарів та тренінгів  за проектом «Бізнес-освіта для біженців та вимушених переселенців з Донецької, Луганської областей та АР Крим».

А спільно з Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області», Запорізьким обласним бізнес-центром, громадською організацією «Запорізьке обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» підприємцям-початківцям надано майже 50 консультацій;

Надання повного спектру інформаційних та консультаційних послуг  дає безробітним впевненість в успішності їх починань в бізнесі. Для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи у районних центрах зайнятості надаються безоплатні індивідуальні та групові консультації з підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади.

До центрів зайнятості та бізнес-класу звертаються за консультаціями як колишні безробітні – нині підприємці, так і інші підприємці або особи, які бажають відкрити власну справу. Протягом 2015 року, зусиллями фахівців органів державної влади, асоціацій підприємців, банківських установ, бізнес-центру та інших установ та організацій, які за напрямками діяльності сприяють розвитку та підтримці малого бізнесу, надано 2803 консультацій з щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання та оподаткування;ліцензування, патентування та сертифікації; відкриття рахунків у банківських установах та отримання банківських кредитів; пошуку, відбору та найму персоналу, оформлення трудових відносин та документів щодо купівлі (оренди) земельних ділянок, приміщень, тощо.

Тож, задля подальшого розвитку підприємництва, як основи економічного розвитку регіону, необхідно за участі обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, створювати бізнес-інкубатори, насамперед,  у малих монопрофільних містах; реалізовувати цільові державні програми Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та індустріальні парки.

Проте існують проблеми, які неможливо розв’язати засобами лише територіального чи галузевого рівня без комплексного підходу та координації зусиль різнорівневих органів галузевого управління місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також міжгалузевої державної та регіональної програм підтримки МСБ. Що стосується діяльності служби зайнятості, то підтримка самозайнятості, малого та середнього бізнесу в умовах складної економічної ситуації, повинна стати одним з пріоритетних напрямків діяльності служби. Така підтримка повинна мати кілька складових, це інформаційно-консультаційні послуги,  фінансова допомога у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності і подальша інформаційне та консалтингове обслуговування підприємців.

 

Коментарі